Overlijden van generaal en PRL-senator Robert Close

Generaal en voormalig PRL-senator Robert Close is zaterdag in Brussel overleden. Dat werd zondag vernomen. Close is 81 jaar geworden. Close volgde studies aan de Belgische “Oorlogsschool” en de Hogere “Oorlogsschool” in Parijs. Daarna volgde hij een kandidatuur chemie aan de ULB en licenties economie en financiën enerzijds en politieke wetenschappen anderzijds aan dezelfde universiteit.

Close nam deel aan de campagne van 18 dagen in 1940 en werd gevangen genomen. In 1941 werd hij bevrijd, waarop hij in het gewapend verzet stapte. Tussen 1942 en ’45 was hij krijgsgevangene.

Tijdens zijn militaire carrière was Close onder meer militair attaché in Londen. Hij was ook commandant van de 17de pantserbrigade in Düren (Duitsland) tussen 1971 en ’74 en van de 16de pantserbrigade in Neheim (ook in Duitsland) in 1976. Close verliet de actieve legerdienst na een polemiek ovr het boek “L’Europe sans défense” (Europa zonder defensie) dat hij schreef. Daarop werd hij lid van de PRL. Voor de Franstalige liberalen zetelde hij als senator tussen 1981 en ’87.

Op het einde van zijn leven deed prinses Lilian een beroep op Close om de archieven van koning Leopold III te bestuderen. Op basis van die studie schreef hij het boek “Léopold III, onuitgegeven”.

Bron » Gazet van Antwerpen