Privacycommissie gekant tegen plan om vingerafdrukken voor paspoorten 20 jaar te bewaren

De Privacycommissie geeft een ongunstig advies voor de wijziging van de wet over de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens voor de Belgische paspoorten, waarbij de overheid de vingerafdrukgegevens van de aanvrager voor 20 jaar zou bewaren. “De Commissie aanziet dit als een onrechtstreekse oprichting van een databank van de vingerafdrukken (van een groot percentage) van de Belgische bevolking”, schrijft de Privacycommissie in het advies.

Het voorontwerp, dat de wet van 2015 met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor Belgische paspoorten en reisdocumenten wil wijzigen, werd opgesteld door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Het wetsontwerp beoogt de registratie en bewaring van de vingerafdrukken van de houder van het paspoort gedurende 20 jaar in de geautomatiseerde verwerking met het oog op het bestrijden van paspoortfraude. De aanvrager stelde in de memorie van toelichting dat gezichtsherkenning met behulp van software voor het vergelijken van de afbeelding van de aanvrager van het paspoort met foto’s van vroegere aanvragen niet meer volstaat om fraude met paspoorten te bestrijden.

De Privacycommissie geeft echter een ongunstig advies. “De Commissie merkt op dat een bewaring van de vingerafdrukken op lange termijn betrekking zal hebben op een groot percentage van de bevolking, aangezien elk jaar een honderdduizendtal paspoorten wordt uitgereikt en de vingerafdrukken gedurende 20 jaar zullen worden bewaard. De Commissie aanziet dit als een onrechtstreekse oprichting van een databank van de vingerafdrukken (van een groot percentage) van de Belgische bevolking die niet in verhouding staat tot het aantal fraudeurs.”

Bron » De Morgen