“Reus van Bende van Nijvel zit in buitenlandse cel en kan binnen één jaar vrijkomen”

“De vermoedelijke Reus van de Bende Van Nijvel zit momenteel een gevangenisstraf uit in het buitenland.” Die piste over ’s lands grootste onopgehelderde misdaad waarbij 28 slachtoffers vielen, werd twee jaar geleden al aan het gerecht gemeld door een hoge federaal ambtenaar gespecialiseerd in terrorisme. Het parket onderzocht één en ander maar dat leidde tot hiertoe niet tot een doorbraak. Advocaat Peter Callebaut, die verschillende nabestaanden van slachtoffers verdedigt, eist dat het parket dit nieuwe spoor grondiger onderzoekt. “Hij kan binnen één jaar al vrijkomen. Dat is angstwekkend.”

De nieuwste piste die stelt dat de “Reus van de Bende” in een buitenlandse cel zit, komt van een hoog federaal ambtenaar met specialisatie terrorisme die jaren geleden zelf op onderzoek trok. “De man is op de hoogte van veel terreurzaken”, zegt Peter Callebaut, advocaat van verschillende slachtoffers die kennis kreeg van deze aangifte. “Hij is zowat het levende staatsgeheugen als het over grote terreurdossiers gaat. Hij heeft er heel wat meegemaakt.”

In de cel voor terrorisme

De ambtenaar kwam tot opvallende bevindingen, die hij ook één na één checkte, en die hem toelieten om namen te plakken op meerdere vermoedelijke bendeleden. “Over de inhoud van de zaak kan ik vooralsnog niet al te veel kwijt. Namen kan ik op dit moment niet geven. Maar er staan inderdaad sensationele zaken in”, zegt Callebaut.

De Reus zou van buitenlandse komaf zijn. Hij zou van 1978 tot 2003 in België gewoond hebben en is ambtshalve afgevoerd in 2010. De man zit momenteel in het buitenland een gevangenisstraf uit van 12 jaar wegens ‘deelname aan een terroristisch netwerk’, een poging tot wapensmokkel om precies te zijn. De vermoedelijke Reus is nu 57 jaar oud, zo blijkt nog uit het dossier van de ambtenaar. Dat wil zeggen dat hij ten tijde van de overval in Aalst, in 1985, 23 jaar moet geweest zijn.

“Het meest angstwekkende in het dossier van de ambtenaar is dat die vermoedelijke Reus, een man van 1,90 meter groot, volgend jaar kan vrijkomen. Dan heeft hij zijn straf uitgezeten en is hij vrij om te gaan en staan waar hij wil”, zegt Callebaut. Van dat laatste zouden ook regeringskringen op de hoogte zijn, die het dossier met argusogen zouden volgen.

‘Begraven bij ouders’

In de aangifte van de ambtenaar staat ook waar de zogenaamde ‘Killer’ van de Bende, de schutter die de meeste slachtoffers maakte, mogelijk begraven werd. Daar zou hij nog steeds liggen, vermoedt de ambtenaar. Die Killer, geboren in 1962 en ook van buitenlandse afkomst, zou na de overval van Aalst in 1985 dodelijk getroffen zijn door politieman Eddy Nevens. Hij is wellicht omgekomen, want getuigen zagen later op de avond hoe twee mannen bij een lichaam stonden naast een Golf in het bos van Houssière, de plek waar de Bende vaker samenkwam. Volgens de aangifte van de ambtenaar is het lichaam van de Killer enkele kilometer verderop begraven in de tuin van het ouderlijke huis van één van de bendeleden in de gemeente Braine-le-Comte.

Spectaculaire onthullingen die enig onderzoek verdienen, vindt advocaat Peter Callebaut. “Ik begrijp niet dat er niet feller gewerkt wordt op dit nieuwe, pertinente spoor. Het dossier ligt al twee jaar bij het federaal parket zonder dat er veel mee gebeurd is, heb ik de indruk. Het parket ging de Bende van Nijvel oplossen maar ze geraken tot hiertoe niet verder dan het herkauwen van oude doodlopende sporen. De magistraten van het federaal parket, die de‘topguns’ van de Belgische magistratuur zijn, zijn bezig met het krediet dat ze hadden bij nabestaanden, te verspelen. Ik vraag dan ook opdat ze het dossier deftig ter hand zouden nemen. Er staan dingen in die kunnen kloppen en die behoorlijk eenvoudig te checken zijn.”

Twee magistraten op nieuwe spoor

Het federaal parket verdedigt zich en benadrukt dat ze de piste wel ter harte nemen. “We hebben die ambtenaar ontvangen op het parket”, zegt Eric van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. “We hebben twee magistraten op dit nieuwe spoor gezet en ook de onderzoeksrechter heeft zich ermee beziggehouden. Verschillende verificaties zijn al gebeurd en het onderzoek naar ’s mans piste is op dit moment nog steeds niet afgesloten. Toch kunnen we al voorzichtig opperen dat de bewuste piste ons op dit moment niet de meest beloftevolle in het hele onderzoek lijkt. Meer kunnen we, gezien het geheim van het onderzoek, niet kwijt.”

Peter Callebaut is niet onder de indruk. “Ze hebben het dossier wel ter hand genomen? Goed. Ik zal de pv’s opvragen om te zien wat er precies onderzocht is. Dan zullen we zien.”

De verschillende pistes over de Bende

De Rijkswacht-theorie: Volgens deze piste had de rijkswacht schrik dat haar organisatie zou afgebouwd worden. Bepaalde rijkswachters pleegden de aanslagen om meer middelen en macht te bekomen. Rijkswachters Bouhouche en Beijer zouden daarin een rol gespeeld hebben. Rijkswachter Christiaan Bonkoffsky zou op zijn sterfbed beweerd hebben dat hij er ook er bij was.

Banditisme-theorie: Veel grote gangsters worden in de hoek van de Bende gezet, omdat ze ‘geld wilden afpersen van de warenhuizen’. De meest genoemde namen zijn Patrick Haemers en Philippe De Staercke, die dat steeds ontkend hebben.

Extreemrechtse theorie: Extreemrechts wou de macht grijpen door het land te destabiliseren. Westland New Post, een extreemrechtse organisatie uit die tijd, zou toen trainingskampen opgezet hebben om ‘Bendeleden’ te werven.

Roze Balletten-theorie: De roze balletten waren vermeende seksfeesten waar belangrijke mensen in dit land aan deelnamen. Zij zouden afgeperst zijn, zodat de misdaden van de Bende nooit zijn uitgekomen.

Bron » Het Nieuwsblad