Hoorzittingen

Januari

31 Januari 1997

Op 31 januari 1997 starten de publieke hoorzittingen van de Bendecommissie bis met een inleiding. Drie gewezen onderzoeksrechters komen hun zoekwerk naar de Bende van Nijvel toelichten. Er valt meteen nieuws te rapen want Jean-Claude Lacroix van Charleroi, die ook op dat ogenblik de verantwoordelijke magistraat is voor het Bende-onderzoek, laat horen dat hij goede hoop heeft over vier à vijf maanden de daders te pakken te krijgen, levend of dood. Hij rekent daarvoor op nieuwe wetenschappelijke onderzoekstechnieken. Wel vraagt hij de commissie dat ze zich dan ook niet te veel zou moeien met zijn onderzoek.

Hoe kritisch moet je zijn om op te werpen dat de belofte van Lacroix evengoed een manoeuvre kan zijn om de pottenkijkers van de commissie weg te houden van het onderzoek? Hij spiegelt immers maar resultaten voor wanneer de commissie haar activiteiten zowat zal beëindigen. De woorden van Lacroix klinken een week later trouwens al heel hol als De Standaard onthult dat het speurwerk van de Bende-cel in Jumet helemaal niet opschiet. Het spoor naar Bouhouche en Beijer zou doodlopen, rijkswacht en gerechtelijke politie werken nog allerminst samen en de verantwoordelijke magistraat houdt er zich amper mee bezig.

Gewezen onderzoeksrechter Freddy Troch uit Dendermonde pleit nadrukkelijk voor één enkele criminele politie, een taakverdeling tussen rijkswacht en gerechtelijke politie ziet hij niet zitten. Gewezen onderzoeksrechter Jean Schlicker uit Nijvel weet zich vooral nog maar weinig te herinneren. Dezelfde 31ste januari neemt professor Marc Uyttendaele ontslag als deskundige van de Bendecommissie. Als advocaat van onderzoeksrechter Martine Doutrewe had hij aan de Dutroux-commissie om de wraking verzocht van commissielid Renaat Landuyt wegens vooringenomenheid, daarenboven betwistte hij de werking van de Dutroux-commissie volledig. Dat maakte zijn positie bijna onhoudbaar, temeer omdat Landuyt ook lid is van de Bendecommissie bis. Zijn opdracht wordt overgenomen door de tweede Franstalige deskundige professor Masset.