Hoorzittingen

April

15 April 1997

Op 15 april wijzen twee inspecteurs van het Hoog Comité van Toezicht er ten slotte op dat de rijkswacht de zaak Fortunato-Montaricourt nooit ernstig heeft onderzocht.

22 April 1997

Op 22 april komt onderzoeksrechter Jacques Schellekens verklaren dat de agenda van Montaricourt met adressen van prominenten inderdaad nog voor het proces verdween uit de gesloten dossierkast van de griffie en dat toenmalig eerste substituut Deprêtre het hem onmogelijk maakte om als onderzoeksrechter te functioneren. Een heel ander geluid komt op 21 april 1997 van de voormalige Brusselse advocaat-generaal Jean-Pierre Jaspar, hij blijft ervan overtuigd dat de Borains verantwoordelijk zijn voor de Bende-moorden. In de extreem-rechtse hypothese geloofde hij niet erg en hij had de stelling verdedigd dat men geen tientallen sporen tegelijk kon onderzoeken.

25 April 1997

Gewezen onderzoksrechter Freddy Troch verklaart op 25 april dat zijn ploeg al vlug in de richting van extreem-rechts zocht. Maar ze kregen geen toegang tot andere dossiers. Vooral onderzoeksrechter Luc Hennart uit Nijvel bleef zitten op ‘zijn’ dossier Mendez waarin Bouhouche en Beijer zeer belangrijk zijn. En zo is het spoor Bouhouche-Beijer nooit ernstig onderzocht, wat Troch ‘een drama’ vindt.

Over de beslissing om zijn onderzoek over te hevelen naar Charleroi zegt hij dat die opgedrongen was en, na aandringen van de commissievoorzitter, dat het de beste manier was om het onderzoek in het honderd te laten lopen. Hij vermoedt dat hij weg moest uit het onderzoek omdat hij systematisch de verwante dossiers wilde bekijken op verbanden met extreem-rechts, duistere financiële praktijken of chantage.

29 April 1997

Op 29 april vertellen gewezen procureur des konings De Saeger uit Dendermonde en advocaat-generaal Vandeputte uit Gent dat Charleroi in geen geval wilde weten van een eenheidscel en toenmalig procureur-generaal Bauwens uit Gent het daar uiteindelijk mee eens was. Politieke druk was daar niet bij volgens hen. Wel beamen zij dat het parket van Brussel en Nijvel in gebreke bleef, dwars lag zelfs, door het dossier Mendez voor onderzoeksrechter Troch gesloten te houden.