Pistool van Bende van Nijvel?

Een wapen uit de opslagplaats van ex-Rijkswachter Robert Beijer wordt momenteel onderzocht om uit te vissen of het werd gebruikt bij vijf aanslagen van de Bende van Nijvel. Het wapen, een .22 pistool, werd in oktober verleden jaar opgegraven. Rechter Pierre Hennuy, die zich in Charleroi met het Bende-dossier bezighoudt, beval een ballistisch onderzoek.

Tijdens het proces tegen Madani Bouhouche en Robert Beijer vertelde deze laatste dat hij een opslagplaats kende waarvan verschillende “hete” wapens deel uitmaakten. Hij stelde het assisenhof voor om die wapens te gaan zoeken.

Volgens Beijer had hij de wapens in een grote plastieken zak gevonden in een garagebox die hij in opdracht van de Staatsveiligheid hoorde. De zak was dan weggehaald door een vriend van Beijer, die de wapens op zijn beurt doorgaf aan iemand die ze op een privé-domein in Sart-Dames-Avelines ging begraven. Beijer verklaarde niet te weten waar de wapens vandaan kwamen.

De wapens en de explosieven die in Sart-Dames-Avelines werden gevonden bevonden zich in een zeer slechte staat. Professor Celenk van de Koninklijke Militaire School kreeg de opdracht van voorzitter Maffei ze indien mogelijk opnieuw schietensklaar te maken.

Verschillende wapens bleken gestolen bij het Speciaal Interventie Esquadron en bij de vermoorde FN-ingenieur Juan Mendez. Het bewuste .22 FN-pistool werd tijdens de rechtszaak tegen Bouhouche en Beijer niet aan een verder onderzoek onderworpen omdat bij de misdrijven die hen ten laste werden gelegd geen wapen van dit kaliber betrokken was. VLD-kamerlid Hugo Coveliers trok op 10 februari 1995 de aandacht van justitieminister Melchior Wathelet op het betrokken wapen en drong erop aan dat de minister een bijkomend onderzoek zou eisen.

Vijf

Bij vijf overvallen van de Bende van Nijvel werd een .22 gebruikt. In de nacht van 22 op 23 december 1982 werd de huisbewaarder van de Auberge du Chevalier in Beersel met zulk kaliber doodgeschoten. In de nacht van 16 op 17 september 1983 werden Jacques Fourez en Elise Dewit op de parkeerruimte van de Colruyt in Nijvel met dit wapentype vermoord. Op 12 januari 1983 werd taxichauffeur Constantin Angelou in Bergen eveneens met een .22 doodgeschoten. En bij een diefstal van een Saab in Waals-Brabant – de auto zou later door de bende gebruikt worden – schoot één van de dieven met een .22-pistool op de hond van de garagehouder.

Nooit werd dit wapen teruggevonden, ook niet bij het arsenaal dat de speurders uit het kanaal in Ronquières visten. Nu het pistool dat op aanwijzingen van Robert Beijer werd gevonden weer schietensklaar is, zullen ballistische proeven moeten uitwijzen of het al dan niet door de bende werd gebruikt.

Bron: Gazet van Antwerpen | 14 Maart 1995