Practical Shooting verboden

Particulieren en bewakingsagenten mogen geen schietoefeningen meer houden waarbij menselijke silhouetten als doel worden gebruikt of waarbij gewelddadige scenario’s worden toegepast. Dat staat in een kb van 13 juli 2000, waarin de erkenningsvoorwaarden voor schietstanden zijn vastgelegd. Het kb verscheen op 1 augustus in het Staatsblad. Het rekent af met een stukje onfrisse, Belgische misdaadgeschiedenis: in de jaren zeventig en tachtig vormden de practical shooting clubs een meer dan verdacht trefpunt tussen aanhangers van extreem-rechts en militairen en (ex-)rijkswachters.

Onder meer de tweede onderzoekscommissie naar de Bende van Nijvel concludeerde dat bij het gerechtelijke onderzoek naar de 28 dodelijke aanslagen het milieu van de Brusselse schietclubs onvoldoende was onderzocht. Het kb van 13 juli legt de sector van de schietclubs verder aan banden nadat er al in 1991 exploitatievoorwaarden waren opgelegd. Enkel in erkende schietstanden mogen particulieren en bewakingsagenten nog schietoefeningen houden. Het besluit is niet van toepassing op schietstanden die alleen door politiemensen of militairen worden gebruikt.

Een van de opvallendste bepaling is dat “schiettechnieken waarbij gebruik wordt gemaakt van realistische situaties, of menselijke silhouetten als doel, of gewelddadige scenario’s, of schieten vanuit dekking, of waarbij het wapen verborgen wordt gehouden, verboden is voor particulieren en bewakingsagenten”. Even opmerkelijk is de verplichting voor de uitbater die een erkenning aanvraagt, om de herkomst aan te tonen van de financiële middelen die voor de oprichting van de schietstand zijn gebruikt.

Voorts zegt het kb dat het gebruik van automatische en halfautomatische wapens in een schietstand verboden is. Jongeren beneden de 16 jaar mogen er niet binnen. En de bewakingsagenten en particuliere schutters die er komen oefenen, moet elk jaar een getuigschrift van goed zedelijk gedrag aan de uitbater overhandigen. De uitbater houdt tien jaar lang via registers bij wie komt oefenen, en met welk type en kaliber van vuurwapen. In de schietstand mogen geen vuurwapens worden verkocht. En “alcoholische dranken mogen slechts genuttigd worden door particuliere schutters die hun schietactiviteiten volledig hebben beëindigd”.

Bron » De Standaard