Nieuw lid Comité P stapt na één week op

Het Comité P, dat toezicht houdt op de werking van de politiediensten, is op zoek naar een nieuw lid. Mevrouw Cailloux verliet het Comité, haar vervanger leek in eerste instantie snel gevonden: voormalig Leuvens arbeidsauditeur Philippe Berben. Maar één week na zijn eedaflegging nam de man al ontslag.

Berben legde eind januari in handen van kamervoorzitter Herman de Croo de eed af. Amper anderhalve dag later liet hij aan zijn nieuwe collega’s al verstaan dat hij de nieuwe functie niet zag zitten. Eén week na zijn eedaflegging gaf Berben er daadwerkelijk de brui aan en diende zijn ontslag in. De redenen daarvoor werden niet bekendgemaakt.

De plaats die hij door zijn ontslag openlaat, moet snel opgevuld worden. Voor het Comité P is met de politiehervorming die nu wordt doorgevoerd, immers een belangrijke taak weggelegd. Het Comité P werd samen met het Comité I in de schoot van het parlement opgericht nadat tijdens de eerste parlementaire commissie over de Bende van Nijvel was gebleken dat de Belgische politie- en inlichtingendiensten geen onafhankelijke toezichthouder hadden.

De start van het Comité P, dat in mei 1994 effectief in gang schoot, liep niet van een leien dakje. Het kwam meer in het nieuws door interne strubbelingen dan door de toezichtsonderzoeken die het, al dan niet samen met de dienst enquêtes, uitvoerde.

Sinds de nieuwe samenstelling van het Comité P in november 1999 is het de eerste maal dat het zelf opnieuw in het nieuws komt. In regeringskringen werd bevestigd dat Berben amper één week na zijn eedaflegging zijn ontslag indiende. Omdat hij moest verzaken aan zijn mandaat als arbeidsauditeur in Leuven, moet hij zich opnieuw kandidaat stellen voor een plekje binnen de magistratuur. Zijn dossier wordt behandeld door de Hoge Raad voor de Justitie, die nu de voordrachten voor de benoemingen van magistraten aan de minister van Justitie, Marc Verwilghen, overmaakt.

Bron » De Tijd