Huiszoeking bij klokkenluider Comité P

Er is een huiszoeking verricht bij Walter De Moerloose, de speurder die de malaise bij het Comité P trachtte aan te kaarten in het parlement. De man werd urenlang ondervraagd op verdenking van ‘schending van het beroepsgeheim’. De geviseerde politieman begrijpt er niks van. “Ik heb het lef gehad om bepaalde zaken aan te kaarten tegenover een parlementair, en nu word ik behandeld als een crimineel.”

De huiszoeking dateert van maandag en werd uitgevoerd door het gerechtelijk detachement in Gent. Vier speurders vielen om halfnegen de woning van Walter De Moerloose binnen en bleven tot halfvier in de namiddag alles doorzoeken. De harde schijf van zijn laptop en het geheugen van zijn gsm werden gekopieerd. De man werd vier uur lang ondervraagd.

Het Gentse parket voert een onderzoek naar “schending van het beroepsgeheim”. Aanleiding is een klacht van Henri Berkmoes, directeur-generaal bij het Comité P. Hij beweert dat De Moerloose aan de basis ligt van een artikelenreeks over het Comité P, vorige maand in De Morgen. De Moerloose werd in februari ontslagen bij het Comité P na het uitlekken van een mail aan zijn vakbond. Hij deed daarin zijn beklag over hoe de politie van de politie niet altijd het goede voorbeeld geeft.

In 2004 kwam aan het licht hoe Hans De Groote, de adjunct van Berkmoes, een valse diefstalaangifte deed. De man deed dat bij de politie in Aalst, zijn vroegere werkgever, terwijl de ‘diefstal’ plaatsvond in Denderleeuw, in de auto van zijn vriendin. In de auto was geen spoor van inbraak te zien en volgens de vriendin wou De Groote zo kosteloos een nieuwe gsm verwerven. Het Comité P liet de zaak blauwblauw, De Groote kreeg zelfs promotie.

De Moerloose vermeldde ook een dossier bij het Brusselse parket tegen Gil Bourdoux, een van de vijf leden van het Vast Comité van het Comité P. Bourdoux riskeert een vervolging voor “samenspanning onder ambtenaren” omdat hij tussenbeide kwam in een onderzoek naar twee Brusselse agenten die een arrestant aftuigden. Bourdoux trachtte zijn invloed aan te wenden om het onderzoek in de war te sturen.

De mail met deze en nog meer verhalen uit de interne keuken van het Comité P kwam in handen van Berkmoes, die De Moerloose op staande voet liet ontslaan. De ex-speurder ontkent dat hij gegevens doorspeelde aan deze krant. Hij zegt de wettelijke weg te hebben gevolgd, door Kamerlid Guido De Padt (Open Vld) in te lichten over de omstandigheden van zijn ontslag.

De Padt is lid van de begeleidingscommissie in het parlement, en bracht de zaak daar ook ter sprake. De Padt zei gisteren “het gevoel te krijgen dat de situatie hier aan het verzanden is in louter personele kwesties”. Volgens De Padt moet worden “bekeken in hoeverre Berkmoes in deze misschien niet rechter en partij speelt”.

“Ik vraag me af waar dit gaat eindigen”, zegt De Moerloose zelf in een korte mail. “Ik heb het lef gehad om bepaalde zaken aan te kaarten tegenover een parlementair, en nu word ik behandeld als een crimineel. Mag men in dit land zijn mond nog opendoen om wantoestanden aan te klagen of niet?” Jean-Marie Dedecker, die de dossiers van het Comité P van nabij volgt, ook al heeft zijn partij geen zitje in de begeleidingscommissie, noemde De Padt gisteren “een lafbek die zijn informant laat vallen”.

Dedecker verwijt de commissie dat ze weigert andere partijen te horen buiten de leden van het Vast Comité zelf. “Het Comité P hanteert Stasipraktijken door klokkenluiders te intimideren en af te dreigen”, aldus Dedecker. “Het Comité P ontsnapt zo aan elke democratische controle en vormt zo een staat in de staat.”

Bron » De Morgen