Onderzoek naar slecht functioneren Comité P

De parlementaire begeleidingscommissie in de Kamer die toezicht houdt op de politiediensten start een onderzoek naar de dossiers die aan bod kwamen in de reeks ‘Comité P onder vuur’, die de voorbije week in De Morgen werd gepubliceerd, schrijft de krant.

“Deze artikelenreeks heeft ertoe geleid dat de commissie kennis heeft gekregen van ernstige feiten en dat er een ernstige discussie op gang komt over de werking van het controleorgaan voor de politiediensten”, zegt Kamerlid Guido De Padt van Open Vld.

“We kunnen dit niet over onze kant laten gaan, de gepubliceerde informatie is daarvoor te zwaarwichtig. Er moet volledige klaarheid komen over deze dossiers”, stelt De Padt. “We zijn bereid om voldoende tijd aan de zaak te besteden. Niemand vaart er wel bij dat er onduidelijkheid blijft bestaan, noch de politiek, noch het Comité P, noch de politiediensten zelf.”

Bron » De Morgen