Belgische Staatsveiligheid: ‘Onze relatie met de CIA is uitstekend’

Alain Winants, de chef van de Staatsveiligheid, heeft een perscommuniqué verstuurd om duidelijk te maken dat de samenwerking tussen zijn dienst en de Amerikaanse geheime dienst CIA prima verloopt. Met die ongebruikelijke demarche reageert Winants op uitspraken van Claude Moniquet, directeur van het European Strategic Intelligence & Security Center (ESISC) in Brussel.

Moniquet gaf commentaar op de recente arrestatie van de Belgisch-Marokkaanse Abdellatif Benali, die ervan verdacht wordt de leider te zijn van een terreurnetwerk. Hij vond het niet toevallig dat Benali, net als eerder dit jaar de eveneens Belgisch-Marokkaanse Abdelkader Belliraj, die van gelijkaardige feiten wordt verdacht, in Marokko en niet in ons land werd gearresteerd.

“De CIA, die nauw samenwerkt met Marokko, beschouwt de Belgische veiligheidsdiensten als één groot blunderboek”, zei Moniquet. “De relatie tussen de CIA en haar dichtste bondgenoot Marokko enerzijds en de Belgische veiligheidsdiensten anderzijds, zit daardoor op een absoluut dieptepunt.”

De Staatsveiligheid reageert gepikeerd: “Deze zelf uitgeroepen terrorisme-expert beweert dat er een open oorlog heerst tussen de Staatsveiligheid en haar Amerikaanse collega’s van de CIA”, stelt het communiqué. “Eens te meer worden de Staatsveiligheid zware professionele blunders, manifest gebrek aan leiding en informatielekken verweten.”

Het persbericht benadrukt dat de inlichtingendienst perfect samenwerkt met zijn buitenlandse zusterdiensten. “Buitenlandse inlichtingendiensten, waaronder niet de kleinste, zullen toegeven dat inlichtingen die aangeleverd worden door de Staatsveiligheid in niet onaanzienlijke mate bijdragen tot de successen die zij op hun beurt boeken in de bestrijding van het terrorisme”, stelt Winants.

De volgens Winants “onbezonnen” uitspraken van Moniquet verschenen op 21 mei jongstleden in Het Laatste Nieuws. “Op het moment dat dit artikel verscheen, was er trouwens een werkvergadering aan de gang tussen de Staatsveiligheid en een delegatie van een buitenlandse dienst”, wordt fijntjes vermeld in het persbericht. “Het artikel heeft de verdienste gehad dat het deze vergadering met enige verrassing en onbegrip heeft kunnen opvrolijken.”

Bron » De Morgen