Alain Van der Biest voorlopig vrij

De Luikse Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft gewezen minister Alain Van der Biest in voorlopige vrijheid gesteld. Van der Biest werd maandag opgesloten in de gevangenis van Lantin op last van de raadkamer. Die heeft maandag het dossier over de moord op wijlen Andre Cools doorverwezen naar de KIB. De advocaten van Van der Biest dienden prompt een verzoekschrift in met het oog op zijn voorlopige invrijheidstelling.

De Luikse advocaat-generaal verzette zich daar donderdag niet tegen en beriep zich op de wijsheid van de raadsheren. Meester Dessy van zijn kant wees er op dat zijn client steeds alle beslissingen van het gerecht heeft nageleefd. Van der Biest was maandag de enige verdachte die de zitting van de raadkamer heeft bijgewoond – bewijs ten overvloede dat hij niet aan de rechtspleging poogt te ontsnappen, aldus de verdediging.

In haar arrest trad de KIB de verdediging bij en werd er op gewezen dat de zogenaamde bijlijfneming slechts moet worden uitgevoerd bij verdachten waarvan kan worden gevreesd dat zij zich niet voor de rechtbank zullen aanbieden. Na afloop van de zitting toonde meester Dessy zich verheugd. De raadsman zei geen verklaring te zoeken voor het feit dat de raadkamer de onmiddellijke aanhouding van zijn client had bevolen. Hij voegde er aan toe dat Van der Biest nog deze namiddag de gevangenis van Lantin mag verlaten.

Maandag zal de Luikse KIB de verzoekschriften onderzoeken van de overige verdachten die de voorbije dagen werden ingerekend, met name Richard Taxquet, Pino Di Mauro, Cosimo Solazzo, Mauro De Santis en Silvio De Benedictis. Op latere datum zal de KI ook het beroep behandelen dat een aantal verdachten hebben ingediend tegen de doorverwijzing door de raadkamer van het dossier Cools, met het oog op de verwijzing naar het hof van assisen.

Bron » Gazet van Antwerpen