Taxquet gelooft niet in zelfmoord Van Der Biest

Voor het assisenhof in Luik zijn donderdag in het verhoor van Richard Taxquet en Pino Di Mauro enkele belangrijke punten behandeld in het proces op verzet van Domenico Castellino. Hij staat terecht voor zijn aandeel in de moord op André Cools en de moordpoging op diens levensgezellin. Richard Taxquet, zelf veroordeeld in de zaak, stelde donderdag ervan overtuigd te zijn dat Alain Van Der Biest geen zelfmoord heeft gepleegd.

Bij de start van de zittingsdag bevestigde inspecteur Zangerle dat Domenico Castellino werd bedreigd door de andere hoofdrolspelers in de zaak. Hij herhaalde dat de wapens in een kluis in Wallonië werden gelegd en dat er zodoende weinig risico was dat ze gevonden zouden worden. Hij betrok ook Alain Van Der Biest in de zaak. Daarnaast reageerde de speurder op de beschuldigingen van Carlo Todarello als zou hij Richard Taxquet ertoe hebben aangezet om Todarello ertoe te overtuigen zijn verklaring te wijzigen.

In het begin had Todarello het bovendien over een andere agent. “Ik ben geschokt dat ik mijn naam in de pers zie verschijnen. Het zijn verzinsels”, stelde inspecteur Zangerle. Ook Richard Taxquet kwam donderdag getuigen. Hij legde geen eed af omdat hij al veroordeeld is. Er waren speciale veiligheidsmaatregelen genomen voor zijn getuigenis.

“Ik ontmoette Castellino voor het eerst bij de confrontatie in 1996. Ik had geen contact met hem, noch met de andere betrokkenen in de zaak. Wel kende ik Pino Di Mauro, maar het enige dat ik over hem te zeggen heb, is dat hij een goede vriend was en een zeer sympathiek man.”

Taxquet wilde ook een aantal geruchten de kop indrukken. “Volgens de roddels waren wij onafscheidelijk, maar dat klopt niet. Ik was ook nooit getuige van de bedreigingen die Castellino kreeg. Contrino heeft mij er in de cel over verteld, maar het verwonderde me niet.”

“Ik weet ook dat ik zelf een constante bedreiging vorm voor Todarello en dat hij doodsbang is voor mij. Volgens mij wordt het tijd om eens de juiste vragen te stellen aan de juiste personen. Men moet zich de vraag stellen wie er echt voordeel haalde uit de moord op André Cools.” Taxquet blijft er ook bij dat Alain Van Der Biest, in tegendeel tot wat wordt aangenomen, geen zelfmoord heeft gepleegd.

“Een inspecteur heeft me verteld dat Van Der Biest geen zelfmoord pleegde en dat een getuige Alain bij zijn moeder zag binnengaan in het gezelschap van een man. Diezelfde inspecteur verklaarde dat hij ertoe verplicht werd een pv van zelfmoord op te stellen.” Jammer genoeg is de inspecteur over wie Taxquet het heeft, intussen overleden.

Bron » Gazet van Antwerpen