Nieuw assisenproces tegen Richard Taxquet

Er komt een nieuw assisenproces rond de moord op minister van staat André Cools, meer bepaald tegen Richard Taxquet. Dat besloot het Hof van Cassatie. Taxquet kreeg op 7 januari 2004 20 jaar cel als mede-opdrachtgever van de moord op PS-politicus André Cools op 18 juli 1991.

Hij werd aan de galg gepraat door een anonieme getuige, maar ontkende zijn schuld. De Luikse jury, die zich boog over zijn zaak samen met die van 7 andere beschuldigden, moest antwoorden op 31 vragen. Slechts 4 van die vragen hadden betrekking op Taxquet, de rest op de 7 andere beschuldigden.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg wees erop dat die vragen voor iedereen hetzelfde waren. En daardoor kreeg Taxquet geen eerlijk proces, omdat de jury niet kon duidelijk maken hoe groot de schuld van Taxquet precies was.

Maar vooral: de jury motiveerde haar verdict niet en dat mag niet. Taxquet kon niet begrijpen waarom hij was veroordeeld. Dat arrest leidde uiteindelijk tot een wet waardoor assisenjury’s hun verdict, waarbij ze iemand schuldig of onschuldig verklaren moeten motiveren.

Als Straatsburg een veroordeelde gelijk geeft, dan moet het Hof van Cassatie het assisenarrest verbreken. Dat is zopas gebeurd. Een nieuwe assisenjury in Namen zal een eventuele veroordeling van Taxquet grondig moeten motiveren en zijn straf zal allicht beduidend lager zijn dan die hij eerder kreeg.

Want het assisenhof moet bij het vastleggen van die nieuwe straf rekening houden met het feit dat de redelijke termijn om Taxquet te vonnissen erg lang is overschreden. Taxquet is ondertussen overigens al vrij.

Bron » Gazet van Antwerpen