Richard Taxquet kreeg geen eerlijk assisenproces

Richard Taxquet, die een gevangenisstraf van 20 jaar opliep voor de moord op PS-politicus André Cools, kreeg bij zijn veroordeling destijds onvoldoende garanties opdat hij zou begrijpen waarom hij juist veroordeeld werd.

Dat heeft het Europees Hof van de Rechten van de Mens dinsdag in beroep geoordeeld. Het arrest stelt het systeem met een volksjury niet in vraag, benadrukt het EHRM. Bovendien is ook het ontbreken van een motivering op zich niet voldoende om te spreken van een onrechtvaardig proces.

Wel moeten dan de nodige procedurele garanties worden voorzien die een goed begrip van het verdict mogelijk maken. Het Hof erkent dat het zich niet kan mengen in de gelijkschakeling van de verschillende rechtssystemen in Europa.

Het kan het gebruik van een volksjury zelf ook niet in vraag stellen. Bovendien gaat het om een “legitieme” wil van de lidstaten om hun burgers te betrekken in rechtzaken, luidt het.

In de zaak Taxquet bevatten noch de beschuldiging noch de vragen aan de jury voldoende informatie over zijn betrokkenheid bij de zaken waarvoor hij terechtstond, aldus nog het EHRM.

Naar aanleiding van het eerste arrest Taxquet – waartegen de Belgische staat beroep aantekende – kwam er al een herziening van de assisenprocedure, waarbij een motivering van het verdict verplicht werd.

Bron » De Morgen