Wellicht nieuw assisenproces rond moord op André Cools

Er komt wellicht een nieuw assisenproces rond de moord op minister van staat André Cools. Het parket-generaal voor het Hof van Cassatie heeft gisteren aangeraden een nieuw proces te bevelen. Dat meldt Julien Pierre, de advocaat van de veroordeelde Richard Taxquet.

Taxquet werd in 2004, na een proces van 12 weken, veroordeeld tot 20 jaar cel als brein achter de moord. De Tunesische uitvoerders werden in eigen land tot 25 jaar veroordeeld. Het proces slaagde er evenwel niet in een motief voor de moord te bepalen. Verdachte Alain Van der Biest, Waals minister van Lokale Besturen, pleegde zelfmoord een jaar voor het proces. Taxquet was zijn secretaris.

Na het assisenproces werd Richard Taxquet in het gelijk gesteld door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, dat oordeelde dat hij geen evenwichtig proces heeft gekregen. Gisteren werd de zaak bepleit voor het Hof van Cassatie en advocaat Julien Pierre laat weten dat de advocaat-generaal heeft gevraagd een nieuw proces te bevelen. Het Hof is niet verplicht om dat advies na te leven, maar volgens Pierre wordt het moeilijk om nog te oordelen dat een nieuw assisenproces niet nodig is.

Bron » De Morgen