Hoge Raad voor Justitie wil toegang tot lopende dossiers

De Hoge Raad voor Justitie, het externe controleorgaan voor de rechterlijke organisatie, kan door een wetswijziging perfect toegang krijgen tot lopende dossiers. Daarmee reageert de Hoge Raad op het voorstel tot oprichting van een Comité J, dat naar analogie met het Comité P onder toezicht staat van het parlement. Volgens politici zou zo’n Comité J de enige uitweg zijn om de burger te behoeden voor eventuele fouten door magistraten.

“Volgens voorstanders van een Comité J speelt de Hoge Raad niet snel genoeg op de bal door niet tussenbeide te komen in lopende dossiers. Vergeet niet dat de wetgever de Hoge Raad zelf het verbod heeft opgelegd om in lopende zaken in te grijpen. Als het parlement denkt zich vergist te hebben, dan volstaat het de wet te veranderen, zodat de Hoge Raad toegang krijgt tot lopende dossiers, ” luidt het zaterdag in een mededeling van de Hoge Raad voor Justitie.

De HRJ volgt momenteel ook het proces Janssen om te zien wat er misgelopen zou zijn in het onderzoek naar Annick Van Uytsel. De Hoge Raad bereidt een bijzonder onderzoek voor naar de werking van het gerecht in het dossier Van Uytsel. Dat onderzoek start na het einde van het proces. De Hoge Raad houdt immers toezicht op het werk van procureurs en rechters, zoals ook de onderzoeksrechters die maandag in Tongeren moeten getuigen.

Bron » Gazet van Antwerpen