Hoge Raad voor Justitie: “Zaak Van Uytsel toont nut aan DNA-databank van verdachten”

Senatoren van N-VA, Open Vld en MR schaarden zich woensdag achter de aanbeveling van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) om zoals in de omringende landen ook het DNA-profiel van verdachten van zware misdrijven in een nationale databank op te nemen.

Inge Faes (N-VA) verwees in de commissie Justitie naar haar wetsvoorstel om een DNA-databank voor verdachten op te richten. De Hoge Raad voor Justitie (HRJ) lichtte woensdag het verslag van het onderzoek naar de werking van de gerechtelijke overheden in de zaak Annick Van Uytsel toe in de commissie Justitie van de Senaat.

Het verslag stelt dat de onderzoeksrechter en de parketmagistraten niets te verwijten valt. Zij waren niet op de hoogte van de fouten die er bij politioneel onderzoek gebeurden, zoals gebleken uit een onderzoek van het Comité P.

Toch doet de Hoge Raad een aantal aanbevelingen aan de politieke overheden en het college van procureurs-generaal. Zo pleit de raad voor het veralgemenen van het draaiboek voor de afscherming van de plaats delict. Nu hebben enkele parketten dergelijk draaiboek, maar het college van procureurs-generaal moet dat verplichten, aldus de HRJ.

Naast Faes schaarden ook Martine Taelman (Open Vld) en commissievoorzitter Alain Courtois (MR) zich achter de aanbeveling van de Hoge Raad. Advocaat-generaal Jean-Luc Cottyn, die het verslag toelichtte, zei dat twee of drie doden hadden vermeden kunnen worden als het DNA van Ronald Janssen beschikbaar was.

Cottyn vond persoonlijk dat men bij de geboorte DNA zou moeten afstaan. “Dat zou betekenen dat telkens er iets gebeurt, ook ik verdacht zou zijn”, vond PS-fractieleider Philippe Mahoux. Het wetsvoorstel van Faes houdt in dat binnen het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek een nieuwe DNA-databank wordt opgericht met het DNA van verdachten van ernstige misdaden.

Vandaag houdt de politie reeds de vingerafdrukken van verdachten onder elektronische vorm bij in een centrale databank, merkt de N-VA op. Om de rechten van de verdachten te garanderen staat de procedure onder toezicht van het openbaar ministerie en worden de stalen van codenummers voorzien zodat enkel de Nationale DNA-cel de identiteit kent.

Cottyn wees er ook op dat de relatie tussen pers en gerecht soms ontspoort. Er circuleren cd-roms met het volledige dossier van de zaak-Janssen, inclusief de autopsiefoto’s van de slachtoffers. Hun ouders zijn ongerust over wat hiermee zal gebeuren, aldus Jean-Luc Cottyn.

Bron » De Standaard