Staatsveiligheid: “Dossiers zijn niet gestolen”

De Staatsveiligheid heeft scherp gereageerd op een bericht in De Morgen waarin gewag wordt gemaakt van de diefstal van dossiers van de Staatsveiligheid over politici. Ze verwijst naar een verslag van het Comité I, dat toeziet op de inlichtingendiensten, waarin op geen enkele wijze zou worden aangegeven dat dossiers zouden zijn weggemaakt.

De Staatsveiligheid zegt “met verbijstering en irritatie” kennis te hebben genomen van het artikel van een journalist van de krant, dat op de opiniebladzijden gepubliceerd werd. Volgens het bericht zou het Comité I hebben vastgesteld dat de documenten zouden zijn ontvreemd. “Nochtans moet worden vastgesteld dat het verslag van het Comité I dat dinsdag op internet werd gepubliceerd, op geen enkele wijze aangeeft dat dossiers zouden zijn weggemaakt”, luidt het.

“De verdachtmakingen en beschuldigingen vervat in het bewuste artikel zijn volkomen onzinnig en zijn de weergave van een leugenachtige en totaal verkeerde lezing van de auteur”, gaat de inlichtingendienst voort. Hij heeft het over een zwaarwichtige houding omdat ze “de integriteit van zijn agenten in twijfel trekt door uit te gaan van romaneske hypothesen, maar ook omdat ze lasterlijk is. De Staatsveiligheid behoudt zich derhalve het recht voor om hiertegen op de gepaste wijze juridisch te reageren”, luidt het.

Bron » De Morgen