Agent en wapenfan verduistert inbeslaggenomen wapens

Een inspecteur van de politiezone Vlaamse Ardennen verduisterde wapens, die in het kader van de wapenwet voor vernietiging waren ingeleverd.

De 29-jarige inspecteur uit Zingem verscheen gisteren voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde wegens valsheid in geschrifte bij de overdracht van een pistool en verduistering van een geweerloop uit het wapenmagazijn van de politiezone Vlaamse Ardennen. De politieman was verantwoordelijk voor het particuliere wapenbeheer.

Deze job hield in dat hij aan de balie informatie verstrekte aan mensen, die hun niet-vergunde vuurwapens moesten inleveren. Als wapenfan kon de agent het niet over zijn hart krijgen dat waardevolle vuurwapens zouden vernietigd worden.

Daarom raadde hij in een twintigtal dossiers de eigenaars aan om hun wapen te verkopen. De agent speelde tussenpersoon naar een wapenhandelaar en bevriende eigenaar van een schietclub. In één geval zou hij een valse handtekening op een overdrachtformulier hebben geplaatst.

“Dergelijke manier van handelen is deontologisch niet verantwoord”, onderstreepte aanklager Boudewijn Bracke. “De betichte moet weten dat zijn liefde voor wapens niet mag opwegen tegen zijn verantwoordelijke functie. Een politieman moet elke vriendendienst van zich afzetten. In het kader van de wapenwet zijn ook in andere politiezones misbruiken gebeurd. Dit wijst op normvervaging.”

Advocaat Vanhonsebrouck gaat voor de vrijspraak. “Mijn clïënt heeft niet het bedrieglijk inzicht heeft gehad om een valsheid te plegen.” De politieman zelf geeft toe dat hij te ver is gegaan. Vonnis op vrijdag 8 mei.

Bron » De Standaard