Comité P onderzoekt fraude van politie bij wapenwet

Het Comité P, het controleorgaan van de politiediensten, onderzoekt of politiemensen gesjoemeld hebben met het wapenregister tijdens en na de “regularisatieperiode” voor wapens zonder vergunning. Dat melden Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg zaterdag.

Burgers die op 9 juni 2006 een vuurwapen bezaten zonder daarvoor een vergunning te hebben, konden dat straffeloos inleveren bij de politie tot 31 oktober 2008.

In deze “regularisatieperiode” werden sommige politiemensen plots eigenaar van heel wat meer vuurwapens. Het Comité P onderzoekt of agenten illegale vuurwapens voor zichzelf hebben gehouden en achteraf in het wapenregister, waar ze toegang toe hebben, zelf een en ander hebben “aangepast”.

Volgens het Comité P steeg in de regularisatieperiode bij 655 agenten het aantal vuurwapens in privébezit aanzienlijk. Deze agenten bezaten in 2006 18,9 procent van alle vuurwapens die privé in handen waren van politiemensen, halverwege 2009 was dit al 34 procent. Bijna 130 politiemensen werden in de regularisatieperiode eigenaar van vijf vuurwapens of meer, één zelfs van 223 stuks.

De meeste zaken moeten nog worden onderzocht, maar halverwege 2009 telde het Comité P dertig dossiers waarin politiemensen hun functie hadden misbruikt.

Het Comité wil daarom dat politiemensen, die verantwoordelijk zijn voor de controle van het wapenbezit, zelf geen interesse in wapens hebben. Het Comité wil voorts dat de toegang tot het Wapenregister wordt beperkt en dat de korpschefs meer toezicht houden op personeel dat wapenbezit controleert.

Bron » De Standaard