Cassatie bevestigt geldigheid camerabeelden als bewijs

Alhoewel een bewakingscamera alleen geplaatst en gebruikt mag worden om misdrijven tegen personen of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, kunnen dergelijke camerabeelden ook rechtsgeldig gebruikt worden voor het leveren van een bewijs voor andere misdrijven. Dat stelt Frank Schuermans, advocaat-generaal in Gent, in de Juristenkrant op basis van een arrest van 5 oktober 2010 van het Hof van Cassatie.

In dit arrest wees het Hof de stelling van de verdediging van een gewezen korpschef van de Gentse politie af dat het gebruik van camerabeelden als bewijs in strafzaken beperkt is tot misdrijven tegen personen (bv. vechtpartijen), goederen (bv. vernielingen) of overlast (bv. nachtlawaai).

De verdediging baseerde zich hiervoor op de fenomenen waarvoor de wet toelaat dat een camera wordt geïnstalleerd. Om bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of vluchtmisdrijf te bewijzen kunnen de beelden volgens de verdediging niet gebruikt worden.

Het Hof van Cassatie volgde, net als het Gentse beroepshof, die stelling niet. Volgens het Hof dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de voorwaarden voor plaatsing en het gebruik van beelden. Beelden mogen wel degelijk worden opgenomen om het bewijs te leveren van eender welk misdrijf of schadeverwekkend feit en kunnen worden overgedragen aan politie of gerecht als ze kunnen bijdragen aan het identificeren van daders van eender welk misdrijf.

Ze kunnen met dit doel ook in beslag genomen worden. “Met deze uitspraak wordt voor de praktijkmensen bij bestuur, politie en justitie elke twijfel weggenomen over het gebruik van beelden die conform de camerawet werden opgenomen”, aldus Schuermans.

Bron » De Morgen