Besparingen op personeel “rampzalig” voor Hof van Cassatie

De besparingen op federaal overheidspersoneel hebben “rampzalige” gevolgen voor het Hof van Cassatie. Dat zei eerste voorzitter Jean De Codt in de Kamercommissie Justitie. “Als het aantal opdrachten niet serieus afgebouwd wordt, kan het Hof ze de komende maanden mogelijk niet meer uitvoeren.”

De huidige aanwervingsstop voor federaal overheidspersoneel en de andere kostenbesparende maatregelen beloven weinig beterschap op korte termijn, zei De Codt. De magistraten worden bovendien alsmaar ouder.

“De administratie weigert, of is niet in staat, om de vacatures te publiceren die opengevallen zijn doordat mensen op pensioen gaan. Welnu, de aanwervingsprocedure neemt minstens negen maanden in beslag. En we ondervinden een serieuze impact van iedere functie die open staat”, zei de magistraat.

Zowel De Codt als de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, Patrick Duinslaeger, zeiden ook dat een inflatie van wetgeving hen van hun “core business” houdt. In 2014 velde het Hof 3.150 arresten. “Maar het Hof is niet in het leven geroepen om zoveel zaken te behandelen, de limieten zijn bereikt”, zei Duinslaeger.

De parlementsleden stelden daarom de vraag welke opdrachten onttrokken zouden kunnen worden aan het Hof. De Codt en Duinslager suggereerden om terug te keren naar de orthodoxie van het oorspronkelijk artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering, door enkel cassatieberoep mogelijk te maken bij eindbeslissingen en het aantal beslissingen die vatbaar zijn voor cassatieberoep drastisch te beperken.

De magistraten wezen ook op een ander steeds wederkerend probleem, dat van de informatisering van het Hof van Cassatie. “Een dringende aanpassing van de eigen informatica-applicatie SYSCAS is absoluut noodzakelijk”, zei De Codt. De voorzitter van de Commissie, Philippe Goffin, stelde daarop voor om in een nota alle informaticaproblemen op te lijsten, zodat die kunnen besproken worden tijdens een volgende zitting van de Commissie op 1 juni.

Bron » De Morgen