Besparingen justitie dreigen België op niveau schurkenstaat te brengen

“Het besparingsbeleid van de federale regering zet de administratie justitie ertoe aan de wet niet na te leven en dreigt België om te vormen tot een schurkenstaat. ” Die scherpe taal sprak de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Jean de Codt, in Les Décodeurs op de Franstalige openbare omroep RTBF.

“Welk respect verdient een staat die beknibbelt op zijn meest fundamentele functie, namelijk recht spreken? Die staat is niet langer een rechtsstaat, maar een schurkenstaat”, zei de Codt.

Hij wijst erop dat de administratie justitie zich voortaan het recht voorbehoudt niet langer vacante plaatsen te publiceren, en dus niet langer de wettelijk voorziene kaders op te vullen, zonder toelating van de administratie financiën. “De wet wordt niet meer gerespecteerd”, aldus de Codt. Het Stabiliteitsplan heeft volgens de hoge magistraat tot gevolg dat het Justitieplan voortaan op een groot sociaal plan lijkt.

Dat het aantal geschillen toeneemt en er steeds minder gerechtelijk personeel is, maakt volgens de Codt dat de toegang tot de rechter – een mensenrecht – niet langer gegarandeerd dreigt te zijn. België kan een internationale veroordeling oplopen op het vlak van eerlijke rechtsbedeling en de redelijke termijn, maar ook voor de barslechte detentievoorwaarden in de gevangenissen.

De eerste voorzitter meent niettemin dat het vertrouwen met de regering niet verbroken is – ze zijn van goede wil en denken het juiste te doen, maar ze zijn gevangen in een manager-logica – en dat de dialoog voortgaat, maar waarschuwt toch dat de justitiële wereld, indien nodig, de wettelijke wapens zal hanteren, al kunnen rechters – net zo min als parlementsleden – staken.

Bron » VRT Nieuws