“Goedkope vertalingen dreigen Justitie duur te komen staan”

De ondermaatse kwaliteit van vertalingen zorgt steeds meer voor problemen in grote strafdossiers. Dat zegt de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) woensdag. Dinsdag nog werd de start van het proces-Wesphael voor het hof van assisen van Henegouwen verdaagd van februari 2016 naar september 2016.

Goedkope vertalingen en de plannen om tolken niet langer te vergoeden voor wachttijd op zittingen dreigen Justitie op termijn duur komen te staan: elk uitstel van een rechtszaak betekent immers een verlies van tijd en middelen voor Justitie en de maatschappij, zeggen de tolken.

Die wijzen er woensdag op dat vertalers hun werk mogen factureren aan het tarief van 8,14 euro bruto per pagina van 30 regels, of wel 0,27 euro per regel. Een professioneel vertaler kan op een normale werkdag van acht uur zorgen voor de kwalitatieve vertaling van zes tot acht pagina’s.

“Het hoeft geen verder betoog dat men hier met 8,14 euro per pagina nauwelijks de kost kan verdienen.” Ter vergelijking: in Frankrijk bedraagt het vertaaltarief voor Justitie 25 euro per pagina van 250 Franse woorden. Het minimumtarief in Duitsland bedraagt 1,55 euro per regel.

Ondanks meerdere vergaderingen met vertegenwoordigers uit de sector tijdens het voorbije jaar lijken het kabinet Geens en de administratie van de FOD Justitie nog steeds onvoldoende te beseffen dat er een prijskaartje hangt aan de broodnodige professionalisering van deze tak van de juridische sector, luidt het.

“De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken vraagt dan ook dat de federale regering eindelijk voldoende middelen uittrekt.”

Bron » De Standaard