“Inlichtingendiensten moeten buitenlandse collega’s kunnen controleren”

De commissie Justitie start de bespreking van een wetsvoorstel van de groenen dat de Belgische inlichtingendiensten de bevoegdheid geeft om hun buitenlandse collega’s die actief zijn op het Belgisch grondgebied te controleren. Meerdere meerderheidsfracties zijn bereid om de tekst te steunen, mits een aantal aanpassingen.

Het controlecomité op de inlichtingendiensten, het Comité I, beveelt al een klein decennium aan om de wetgeving aan te passen. Zowel de staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst houden de buitenlandse inlichtingendiensten in ons land vandaag wel in het oog, maar dat gebeurt zonder specifieke wettelijke bevoegdheid.

Zo voorziet wet op de bijzondere opsporingsmethoden niet dat deze bijzondere methoden kunnen gebruikt worden in het geval van ‘inmenging’ door een buitenlandse inlichtingendienst.

Nochtans oefent België door de vele internationale instellingen zoals de Europese commissie of de NAVO een grote aantrekkingskracht uit bij buitenlandse inlichtingendiensten, zo stelt Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke, de auteur van het wetsvoorstel. Het voorstel kreeg een positieve evaluatie van het Comité I, dat evenwel enkele amendementen suggereerde.

Bron » De Morgen