Minister van Justitie op ramkoers met voorzitter Cassatie

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) reageert vlijmscherp op de kritiek die Jean de Codt gaf op het justititiebeleid. Volgens De Codt zet het besparingsbeleid van de federale regering de administratie justitie ertoe aan de wet niet na te leven en dreigt België om te vormen tot een schurkenstaat. Geens roept vandaag de belangrijkste magistraten bijeen.

“We hebben amicale contacten”, zegt de minister van Justitie in De ochtend. Maar hij voegt eraan toe dat de zware woorden toch wegen op hem en de regering. Op de vergadering, deze morgen, wil Geens cijfers tonen die de magistraten ervan moeten overtuigen dat de situatie minder erg is dan ze denken en dat regering hard werkt aan de modernisering van Justitie. Die modernisering komt er hoe dan ook, zegt Geens. “De visie van De Codt is de visie van vandaag en niet die van morgen. Ik wil vooruit met de rechterlijke orde. Achteruit gaan is geen optie.”

Onjuiste informatie

“De Minister betreurt bepaalde uitlatingen die de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie op RTBF op Pinksterzondag gedaan had, en drukt zijn stijgende verbazing uit over de tergende en roekeloze wijze waarop de Voorzitter van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel zich in de pers uitlaat”, laat Geens weten in een persmededeling.

Hij verwijt De Codt dat hij onjuiste informatie verspreidt en heeft het over een “gebrek aan dossiergetrouwheid”. “Bijvoorbeeld staat zeggen dat het aantal gevangenen in ons land steeds toeneemt helemaal haaks op de niet te loochenen daling van het aantal gevangenen tussen april 2014 en nu, meer bepaald van 11.813 tot 10.872.”

Geens gaat nog verder en geeft een sneer naar Luc Hennart, de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel: “Evenzeer is bijvoorbeeld het zich altijd opnieuw beklagen over het tekort aan personeel bij de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, volledig in strijd met het gegeven dat het aantal magistraten daar sedert 2014 werd uitgebreid met 30 procent en het kader volledig is ingevuld, terwijl het kader van de griffiepersoneelsleden sedert 2014 werd verdubbeld, bij een nu voor 83 procent ingevuld kader.”

De minister van Justitie kan het duidelijk niet appreciëren dat De Codt met zijn grieven naar de pers is gestapt. Hij vindt dat magistraten meer objectiviteit, neutraliteit en sereniteit aan de dag moeten leggen. “Zoals het Europees Hof voor de rechten van de Mens reeds herhaaldelijk heeft gezegd: ‘Het Hof benadrukt dat de grootst mogelijke discretie zich opdringt aan de gerechtelijke overheden en brengt in herinnering dat deze discretie hen ervan moet weerhouden de pers te gebruiken, zelfs niet om te antwoorden op provocaties. Zo willen het de hogere eisen van de justitie en van de verhevenheid van de gerechtelijke functie.'”

Bron » VRT Nieuws