Verdachte Bende van Nijvel vrijgelaten

De kamer van inbeschuldigingstelling van Bergen heeft de vrijlating van Jean-Marie Tinck bevolen, de Brusselaar die aangehouden werd in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Zijn advocaat Jean-Edmond Mairiaux pleitte dat er geen elementen waren die zijn verlengd verblijf in de gevangenis konden rechtvaardigen.

“De bewijzen tegen hem zijn niet geëvolueerd sinds zijn aanhouding”, zei Mariaux na afloop van de zitting van de raadkamer van Charleroi veertien dagen geleden.

“Integendeel, de bewijzen ten ontlaste (in zijn voordeel, red.) stapelen zich op: het DNAis niet doorslaggevend, Tinck slaagde makkelijk in de test met de leugendetector, de huiszoeking bij hem thuis leverde niets op, de analyse van zijn computer en telefoontaps leverden niets op. Ook al is het een zwaarwegende zaak, zijn opsluiting is niet langer gerechtvaardigd.”

De KI had oor naar de argumenten van de advocaat. Het is momenteel nog onduidelijk of aan de vrijlating voorwaarden verbonden zijn.

Jean-Marie Tinck (68) werd in mei aangehouden in de zaak van de Bende van Nijvel. De man had recent in het zuiden van Frankrijk aan een kennis verteld dat hij betrokken was bij de Bende.

Eind jaren 90 was hij al in beeld gekomen van het gerecht nadat hij herkend werd op robotfoto’s. Zelf hield Tinck vol dat hij had opgeschept tegenover de kennis.

Bron » De Morgen