“Richt aparte politiedienst voor terreur op”

Ons land moet een politiedienst krijgen die zich volledig op terrorisme kan richten. Daarvoor pleit de Brusselse procureur des konings Jean-Marc Meilleur woensdag in De Tijd. ‘De grote terreurdossiers vreten aan de werking van de Brusselse politiediensten’, stelt hij.

“De federale gerechtelijke politie van Brussel is belast met erg grote terrorismedossiers. Dat is al jaren zo en de jongste maanden meer dan ooit, en vreet aan de werking van de Brusselse politiediensten”, aldus Meilleur.

“De andere afdelingen, die bevoegd zijn voor grootbanditisme, mensenhandel en financiële criminaliteit, moeten bijspringen in de terrorismedossiers. Ook de lokale politiekorpsen van Brussel moeten dossiers overnemen. Daardoor kunnen ze hun basistaken in de wijken niet meer vervullen. Een centrale politiedienst voor alle terrorismedossiers in ons land, met voldoende speurders, kan soelaas bieden. Dan kunnen de Brusselse speurders hun taken vervullen.”

Bron » De Standaard