Geens: “Aanhoudingstermijn van 24 uur is niet meer van deze tijd”

Justitieminister Koen Geens (CD&V) wil de grondwettelijk verankerde aanhoudingstermijn van 24 uur liefst uitbreiden naar 48 uur en voor terrorismedossiers zelfs naar 72 uur. Maar “ik kan leven met 48 uur”, zegt hij. “Als er maar iets gebeurt, het is hoog tijd.”

Kort na de aanslagen van Parijs noemde premier Michel de huidige beperking tot 24 uur “een rem voor de onderzoeken inzake terrorisme”. “Wij stellen dus voor een herziening van de Grondwet door te voeren om deze termijn naar 72 uur te brengen”, aldus de eerste minister op 19 november 2015.

Een kleine anderhalf jaar later is van een grondwetswijziging echter nog steeds geen sprake. Later vandaag/vrijdag buigt de tijdelijke Kamercommissie Terreurbestrijding zich opnieuw over de zaak. Achter de schermen werd nog steeds geen compromis gevonden die de noodzakelijke tweederdemeerderheid oplevert, dus de meerderheid hoopt dat alle oppositiepartijen tijdens een publieke commissiezitting minstens standpunt zullen innemen.

Zelf hebben meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld een voorstel ingediend dat de standaardtermijn op 48 uur legt, met de mogelijkheid voor de wetgever om “bij uitzondering” via een gewone wet te regelen dat 72 uur ook kan op bevel van de rechter. Ze laten de deur dus open voor een ruime toepassing en beperken de 72 uur niet tot terrorisme.

Spel op de wagen

Oppositiepartijen sp.a en cdH zijn bereid te schuiven naar 48 uur, maar elk volgens een eigen logica. Voor sp.a moet het simpelweg altijd 48 uur zijn, zonder mogelijkheid tot uitbreiding. Het cdH behoudt de standaard op 24 uur, met uitzondering van 48 uur in terreurzaken. Beide termijnen zijn voor de Franstalige humanisten wel eenmalig met 24 uur verlengbaar.

Of het vandaag al tot een vergelijk zal komen, valt af te wachten. De meerderheidsfracties in de Kamer lijken alvast bereid om desnoods nog te bewegen.

Justitieminister Geens hoopt op een doorbraak. “In mijn justitieplan van maart 2015 heb ik gezegd: 48 à 72 uur. Toen was nog geen sprake van terrorisme. Al is het maar omdat men die termijn soms zelfs niet haalt om vanuit Halle-Vilvoorde in Brussel te geraken. En dan zit het spel meteen op de wagen”, zei hij vanochtend aan Belga.

Geens is echter bereid te landen op 48 uur. De huidige termijn van 24 uur “is niet meer van deze tijd, nergens in de wereld”, aldus nog de minister. “Dus mijn voorkeur is 48 uur en 72 uur in geval van terrorisme. Maar nogmaals: ik heb gezegd 48 à 72 uur. Ik kan leven met 48 uur, als er maar iets gebeurt. Het is hoog tijd.”

Bron » De Morgen