Drie keer zoveel misdrijven niet onderzocht omdat politie personeel te kort heeft

Het aantal misdrijven dat niet onderzocht kan worden omdat er te weinig speurders beschikbaar zijn, is de voorbije jaren spectaculair gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Het Laatste Nieuws. Een grootschalige bevraging bij de federale politie staaft de toename van straffeloosheid door personeelsgebrek.

Het structurele personeelstekort bij de federale politie heeft verstrekkende gevolgen voor de veiligheid in ons land. Een analyse van data van het Openbaar Ministerie leert dat het aantal misdrijven dat geseponeerd moet worden omdat er te weinig speurders beschikbaar zijn, met liefst 236 procent gestegen is in amper negen jaar tijd. In 2006 ging het nog om ‘slechts’ 3.014 misdrijven, eind 2015 was dat al gestegen tot 10.140.

Het gaat niet om feiten die het parket niet belangrijk genoeg vindt – want die worden geseponeerd onder de noemer ‘Andere prioriteiten’ – wel om misdrijven die het parket graag zou willen onderzoeken, maar waarvoor het binnen de gerechtelijke politie niet voldoende speurders vindt. Dat kan gaan van overvallen over financiële fraude tot aanranding of oplichting.

500 Speurders tekort

De tekorten bij de gerechtelijke politie lopen effectief hoog op. Zo komen we in Vlaanderen en Brussel 500 speurders tekort, dat is een kwart van het personeelsbestand. Maar er zijn grote regionale verschillen. In Antwerpen is de situatie het meest schrijnend: daar ontbreekt bijna 1 op 3 speurders. De gevolgen zijn navenant, want uitgerekend in die provincie zien we een immense stijging van het aantal seponeringen door personeelstekort.

Trend houdt aan

De meest recente cijfers van justitie over de seponeringen omwille van personeelsgebrek stoppen eind 2015, maar de trend lijkt nog niet gekeerd. Dat leert een grootschalige enquête bij meer dan duizend federale politie-agenten georganiseerd door deze krant en de vakbonden NSPV, VSOA en ACV. Daarin bevestigen agenten dat de negatieve trend ook vandaag nog aanhoudt.

Liefst 94 procent van de agenten zegt dat ze steeds vaker misdaad links moeten laten liggen omdat er een tekort aan personeel is. Nog eens 86 procent zegt dat criminelen daardoor makkelijker wegkomen met hun daden.

De vakbonden benadrukken dat ze al jaren waarschuwen voor dit probleem. “Veiligheid heeft een prijs en de maatschappij krijgt de vorm van veiligheid waarvoor ze investeert”, zegt Carlo Medo van NSPV. “Eenvoudig gezegd: koken kost geld.” Joery Dehaes van ACV vult aan: “Sinds de aanslagen is er veel ingezet op terreur – en dat was nodig – maar ondertussen zijn veel andere dossiers blijven liggen. Dat is eigenlijk niet aanvaardbaar.”

“Niet op te lossen in enkele jaren”

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) erkent de nijpende personeelstekorten, maar zegt dat er ondertussen al veel maatregelen genomen zijn. “Ik heb een compleet verwaarloosde politiemachine geërfd in 2014, dat los je niet op in enkele jaren. Maar de tanker is ondertussen wel aan het keren.”

Jambon zegt dat er nooit eerder zoveel geïnvesteerd is in veiligheid en politie als onder de regering-Michel. “Ik heb ook al vaak gezegd dat de dienst rekrutering van de politie inefficiënt werkte. We hebben een grondige doorlichting en plan van aanpak laten maken en men is nu volop bezig met de dienst te hervormen. Laten we dus de mensen niet bang maken op een moment dat de politiek er net in geslaagd is om decennialange verwaarlozing recht te trekken.”

Bron » De Morgen