‘Het personeelstekort wordt alleen maar groter’: topman politie slaat alarm

Voor het komende jaar voorziet de regering geld om 800 politiemensen aan te werven. ‘Onvoldoende. Iedereen weet dat er elk jaar ook 1.400 uitstromen’, zegt Nico Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de lokale politie.

Volgens de meest recente cijfers werkt er nu al te weinig volk bij de politie: 1.500 te weinig bij de lokale en 2.000 bij de federale politie. “Dat tekort wordt alleen maar groter”, zegt Paelinck, die ook korpschef van de zone Westkust is.

Hij klaagt het ontoereikende budget aan voor de aanwervingen bij de politie voor 2020. “Er is geld voor 800 nieuwe werkkrachten. Maar elk jaar gaan minstens 1.400 van onze collega’s met pensioen of veranderen van job. Dat zijn dus nog eens 600 werkkrachten minder! Natuurlijk zal dat een effect hebben op de werking. Dat nieuwe tekort – op het al bestaande tekort – is een regelrechte aanslag op onze veiligheid.” Paelinck voorspelt dat de gevolgen binnen anderhalf jaar voelbaar zullen zijn. “Veel diensten die nu al zo goed als leeg zijn, zullen verder leeglopen.”

Volgens de politietopman is het probleem op het hoogste niveau aangekaart. “Maar ze steken zich weg achter een regering van lopende zaken.”

Bron » De Morgen