Onderzoek

Intriges van de Staatsveiligheid

Hoofdcommissaris Massart

Gewezen hoofdcommissaris van de Staatsveiligheid Massart merkt op dat het eerste rapport over Westland New Post pas op 7 februari door Christain Smets werd opgesteld, terwijl de eerste schaduwingsles van Christian Smets aan de ‘leerlingen’ van Westland New Post werd gegeven in oktober ’81. Volgens Massart waren noch Devlieghere, noch commissaris Van Gorp hiervan op de hoogte. Van een bevriende Spaanse dienst vernam men binnen de Staatsveiligheid dat er contacten waren tussen Latinus en buitenlandse militairen. Desondanks bleef de controle op Paul Latinus uit.

Volgens Massart beschikte WNP over de namen van de informanten van de Staatsveiligheid, wist men dat deze groepering gefinancierd werd door Fayez-El-Azza, die op zijn beurt voor een buitenlandse dienst werkte. Volgens Massart was Westland New Post ervan op de hoogte dat de Staatsveiligheid bepaalde wapens verborgen hield, om deze bij eventuele bezetting te gebruiken. Massart heeft ook weinig vertrouwen in de leiding van de Staatsveiligheid. Hij vraagt zich af waarom een vooraanstaand lid van WNP niet door de gebruikelijke commissarissen van de Staatsveiligheid, die zich met deze problematiek bezig houden, verhoord werd maar door een agent van de Staatsveiligheid onbekend met het dossier.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7

Menu