Onderzoek

De verklaringen van Marcel Barbier

18 April 1989

Op 18 april 1989 verklaard Marcel Barbier dat hij ex-rijkswachter Martial Lekeu voor 1980, mogelijk in het kader van het Front de la Jeunesse, had ontmoet. Hij dacht niet dat Lekeu lid was geweest van Westland New Post, in tegenstelling tot een andere rijkswachter, Marbaix. En Madani Bouhouche had behoord tot de sympathisanten van het WNP. Hij was een van de mensen “die diensten hebben gegeven zonder dat ze echter een lidkaart van WNP op zak hadden”. Michel Libert van zijn kant verklaarde op 23 april 1989 dan weer dat hij Lekeu wel had ontmoet in het kader van WNP-activiteiten.

Verder verklaarde Libert: “Buiten Lekeu ken ik als enige persoon die als politieman deel uitmaakte van het WNP enkel Marbaix en verder Bouhouche die maar als informateur optrad.” Verder liet Libert nog weten dat Latinus en De Lombaerde hem begin jaren tachtig verzochten de inlichtingendienst waarvoor hij binnen de WNP verantwoordelijk was, te liquideren of zijn bronnen aan hem mede te delen. Zij wilden deze dienst, zo stelde Libert, kennelijk zelf in handen hebben. Want: “Al geruime tijd ook was er sprake van een groot project dat ging doorgaan in september. Dat was in het jaar 1982 of 1983 en daarbij ging de coördinatie gebeuren op nationaal vlak, onder andere met de rijkswacht. Duidelijk was er iets zeer belangrijks op komst maar ik heb nooit geweten wat.”

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7

Menu