Tweede Bendecommissie kan opdracht tot onderzoek geven

De Kamer richtte donderdag een parlementaire onderzoekscommissie op, die het dossier over de Bende van Nijvel moet uitpluizen. Voorzitter wordt CVP-Kamerlid Tony van Parys. Om de commissie genoeg armslag te geven, is tegelijk ook de wet op het parlementair onderzoek gewijzigd. Daardoor krijgen de kamerleden inzage in de documenten van het gerechtelijk onderzoek.

Het idee om een tweede parlementaire onderzoekscommissie over de Bende van Nijvel op poten te zetten, kwam er toen het onderzoek van de professoren Cyriel Fijnaut en Raf Verstraeten, in opdracht van minister van Justitie Stefaan de Clerck, begin april op de klippen liep. De academici, die ‘het onderzoek naar het onderzoek’ moesten voeren, waren niet ver geraakt in de inventarisatie van de knelpunten, omdat de magistratuur hun de toegang weigerde tot het gerechtelijk dossier.

De nieuwe Bendecommissie krijgt uitdrukkelijk de opdracht om ‘het onderzoek van het onderzoek’ te voeren. Dat is een andere taak dan de parlementaire onderzoekscommissie die zich eind de jaren tachtig over het Bendedossier boog. Die kwam toen meermaals in aanvaring met de magistratuur. De magistraten beschuldigden er de parlementsleden van hun neus te veel in het gerechtelijk onderzoek te steken.

Om te vermijden dat het nu net zo loopt, en om te voorkomen dat de Bendecommissie hetzelfde lot beschoren is als met de twee professoren strafrecht, heeft de Kamer ook de wet op het parlementair onderzoek gewijzigd. Daardoor kan tegelijk een gerechtelijk en een parlementair onderzoek lopen en krijgt de onderzoekscommissie inzagerecht in het dossier van het gerechtelijk onderzoek.

De magistraten moeten een stukje van hun beroepsgeheim prijsgeven, getuigen zijn verplicht voor de commissie te verschijnen als de kamerleden daarom vragen.
De parlementaire commissie krijgt ook de bevoegdheid om enkele onderzoeksdaden te plegen. Ze kan de opdracht geven om huiszoekingen te verrichten of een telefoon af te tappen. Maar de uitvoering van de onderzoeksdaden blijft wel een taak voor het gerecht.

De professoren Fijnaut en Verstraeten worden via het achterpoortje van de onderzoekscommissie opnieuw betrokken bij het Bende-onderzoek. Naar alle waarschijnlijkheid komt daar nog een derde, Franstalige expert bij. Volgens Tony van Parys, die de nieuwe Bendecommissie zal voorzitten, is dat nodig ‘om redenen van hoffelijkheid’.

Het CVP-Kamerlid waarschuwt er echter voor om van het Bende-onderzoek een communautaire zaak te maken. Hij reageert daarmee op een uitspraak van de PS, die liet weten dat het ‘onderzoek van het onderzoek’ niet de bedoeling mag hebben om aan te tonen dat de Franstalige magistraten minder efficiënt werken.

Bron » De Tijd