Kamercommissie gewonnen voor nieuwe bendecommissie

De kamercommissie Justitie schaarde zich dinsdag zo goed als unaniem achter het voorstel om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten, die belast wordt met een onderzoek naar het gerechtelijk dossier rond de Bende van Nijvel.

De bevoegdheden van deze commissie verschillen sterk van die van de eerste Bendecommissie. Daarvoor wordt onder meer de wet op het parlementaire onderzoek gewijzigd.

Dat laatste wetsontwerp bepaalt dat een gerechtelijk en een parlementair onderzoek gelijktijdig kunnen lopen. Voorts wordt een aantal bepalingen inzake onderzoeksdaden van een commissie opgenomen. De commissie kan onderzoeksdaden zoals het aftappen van telefoons en huiszoekingen bevelen, maar die moeten door een magistraat worden uitgevoerd.

De commissie krijgt ook inzagerecht in documenten van het onderzoek en getuigen moeten voortaan verplicht voor de commissie verschijnen en (bv.) magistraten moeten een deel van hun beroepsgeheim prijsgeven. De Kamer stemt donderdag over dit wetsontwerp en over de oprichting van de nieuwe bendecommissie.

Bron » De Tijd