Nieuwe wapenwet goedgekeurd

De Kamercommissie Justitie heeft unaniem het wetsontwerp van nieuwe wapenwet goedgekeurd. Dat wijzigt de wet van 1933 en maakt alle vuurwapens vergunningsplichtig. Voor de aankoop van jacht- en sportwapens moet een jacht- of sportlicentie worden voorgelegd. De plenaire vergadering van de Kamer behandelt en stemt vandaag nog over het wetsontwerp. Dat heeft de conferentie van de voorzitters beslist.

Vanmorgen keurde de kamercommissie Justitie de nieuwe, strenge wapenwet goed. Onder de nieuwe wet zijn alle vuurwapens voortaan vergunningsplichtig en wordt een nieuw centraal wapenregister opgericht.

De Senaat zal het ontwerp van nieuwe wapenwet niet evoceren, zo zei Senaatsvoorzitster Anne-Marie Lizin vanmiddag na een korte rondvraag. Het bureau van de hoge vergadering besliste op de middag dat alles in het werk gesteld zou worden om de wet zo snel mogelijk in werking te laten treden. Door het ontwerp niet te evoceren, is de wet vijftien dagen na de stemming in de Kamer automatisch definitief goedgekeurd.

Zowel Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) als CD&V-fractieleidster Sabine de Bethune bevestigden dat hun partij ook niet zal evoceren. Zonder hun steun heeft de Franstalige oppositie onvoldoende handtekeningen om een tweede lezing in de Senaat af te dwingen, zodat de nieuwe wapenwet, na de stemming later op de dag in de plenaire Kamer, begin juni in het Staatsblad kan verschijnen.

Bron » De Standaard