Regering vindt geen geschikte opvolger voor Dassen

Minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) heeft in de bevoegde Kamercommissie bevestigd dat ze vrijdag de ministerraad zal vragen een nieuwe selectieprocedure op te starten om een opvolger te vinden voor ontslagnemend administrateur-generaal van de Staatsveiligheid Koen Dassen. Dassen nam eind januari naar aanleiding van een kritisch rapport over de uitvoer van een isostatische pers naar Iran ontslag bij de Staatsveiligheid.

Minister Onkelinx lanceerde op 7 maart een oproep tot kandidaatstelling in het staatsblad. Er dienden zich zes kandidaten aan. Het toekomstige hoofd van de Staatsveiligheid moet onder meer Belg zijn, rechten gestudeerd hebben, minstens 35 zijn en de nodige ervaring op het terrein en in de materie hebben. Om de selectie te kunnen maken, deed Onkelinx een beroep op een commissie met deskundigen. Die nam verschillende tests af en peilde naar de talenkennis van de kandidaten en hun technische en managementkwaliteiten.

Onkelinx zei de rapporten van de commissie uitgebreid te hebben bestudeerd. De Franstalige kandidaten kwamen niet in aanmerking omdat Dassens opvolger een Nederlandstalige moet zijn. En de Nederlandstalige kandidaten voldoen volgens de selectiecommissie niet aan alle criteria. Daarom gaat de minister van Justitie vrijdag de ministerraad voorstellen een nieuwe selectieprocedure te lanceren.

Bron » De Morgen