Heisa over benoeming van Koen Dassen

De benoeming van Koen Dassen tot administrateur-generaal van de staatsveiligheid, vorige week door de ministerraad, is in de ogen van Tony Van Parys (CD&V) onwettig. Hij wees er gisteren op dat het koninklijk besluit over de leiding van de inlichtingendienst duidelijk zegt dat de administrateur-generaal van een andere taalrol moet zijn dan zijn adjunct. Momenteel is dat niet het geval, stelt Van Parys vast. Dassen is net als de huidige nummer twee, Jos Buysse, Nederlandstalig.

Het kabinet van Justitie deelt de visie van Van Parys niet. Volgens woordvoerder Joannes Thuy werd Dassen weliswaar benoemd door de ministerraad maar daarmee is die benoeming nog niet officieel. “Dat is ze pas na ondertekening van het KB door de koning en de publicatie van dat benoemingsbesluit in het Belgisch Staatsblad.”

Pas vanaf dat moment is Dassen volgens Thuy officieel de nieuwe administrateur-generaal van de staatsveiligheid. “Tegelijk met diens aantreden wordt de functie van adjunct-administrateur-generaal vacant verklaard en start de procedure voor de indienstneming van een nieuwe nummer twee. Dat moet een Franstalige tweetalige zijn. Zolang die er niet is, neemt de huidige adjunct de functie waar.”

Bij de staatsveiligheid werd gisteren met verbazing kennis genomen van de uitleg van beide bewindslieden. De discussie mist volgens ingewijden elke grondslag. “Het KB over de leiding van de staatsveiligheid zegt wel dat de administrateur-generaal en diens adjunct van een andere taalrol moeten zijn, maar dat KB steunt niet op een wet, zoals gebruikelijk. De wet op de inlichtingendiensten kwam er pas in 1998, terwijl het KB dateert van 1994. We hebben hier dus te maken met een vacuüm.” Kortom: de benoeming van Dassen kan niet onwettig zijn.

Toch blijft er nog één probleem: Jos Buysse. Hij kan niet zomaar worden weggestuurd. De Vlaming (van SP.A-signatuur) werd benoemd bij KB. Hij heeft nog een kleine vier jaar te gaan. Toch gaat Justitie ervan uit dat Buysse het veld zal ruimen. “Hij zal ingeschakeld worden in een andere waardevolle functie”, klonk het gisteren. Buysse weigert echter te vertrekken. Hij zwichtte zelfs niet voor de telefoontjes waarmee hij vorige week vanuit ‘de politieke wereld’ werd bestookt en waarin hem werd ‘verzocht’ op te stappen.

Bron » De Morgen