Koen Dassen moet staatsveiligheid hervormen

Zoals verwacht heeft de ministerraad gisteren Koen Dassen (48) benoemd als administrateur-generaal van de staatsveiligheid. De liberaal, momenteel chef van het kabinet van Binnenlandse Zaken, treedt zo spoedig mogelijk in functie. Hij staat voor een zware klus: de uitvoering van de aanbevelingen van het Comité I voor een betere werking van de staatsveiligheid.

De ministerraad benoemde Dassen gistermorgen. Met zijn benoeming werd volgens premier-Verhofstadt de functie van adjunct-administrateur-generaal vacant verklaard. Dat had te maken met het feit dat de nummer twee ook een Vlaming was. De taalpariteit vereist dat in die functie een Franstalige wordt benoemd.

De benoeming van Dassen gebeurde op voordracht van onder anderen minister van Justitie Marc Verwilghen. Die bestempelde hem als ‘de beste keus’ uit de drie kandidaten die overbleven na de selectieprocedure. Verwilghen verklaarde na de ministerraad dat hij zal zorgen voor voldoende financiële middelen voor de staatsveiligheid en wel bij de eerstvolgende begrotingscontrole. Dat gebrek aan middelen (bij de staatsveiligheid werken slechts 390 van de 480 voorziene werknemers) was een van de redenen waarom de dienst de voorbije jaren niet naar behoren functioneerde.

Daarnaast ontbrak het de vorige administrateur-generaal aan leiderscapaciteiten. Dat bleek uit een doorlichting van de staatsveiligheid door het Comité I. Dat orgaan, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, concludeerde dat het gebrek aan managementtalent bij Godelieve Timmermans leidde tot een chaotisch beleid en disfuncties binnen bepaalde afdelingen (DM 6/6). Ook de aanpak van dossiers als Tractebel, Lernout & Hauspie en het islamitisch extremisme liet volgens het Comité I te wensen over.

Met het oog op een efficiëntere werking van de staatsveiligheid werden aanbevelingen opgesteld die Dassen volgens Justitie nu dient uit te voeren. Hij lijkt daar de geknipte man voor te zijn. Als kabinetschef van Binnenlandse Zaken heeft de Antwerpenaar bewezen dat hij beschikt over heel wat managerstalent. Daarnaast hield hij zich bezig met alle dossiers op het vlak van de openbare veiligheid.

Zo was Dassen onder meer het ‘gezicht’ van Binnenlandse Zaken gedurende de dreiging van de Algerijnse terreurbeweging Gia (1999), tijdens het voetbalspektakel Euro 2000, in het dossier van de regularisatie van illegale vreemdelingen, bij de veiligheidsmaatregelen voor geldtransporten, in het dossier van de politiehervorming en, voor wat de ordehandhaving betreft, tijdens de bijeenkomsten van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van de EU in Brussel onder het Belgische voorzitterschap.

Koen Dassen studeerde rechten aan de Ufsia en UIA, doorliep vervolgens zijn advocatenstage en werd daarna kabinetschef bij de toenmalige gouverneur van de provincie Antwerpen Andries Kinsbergen. Met dokter Luc Beaucourt werkte de jurist het medisch rampenplan uit.

Midden de jaren tachtig werd Dassen benoemd tot arrondissementscommissaris in Sint-Niklaas, waar hij fungeerde als contactpersoon tussen de gouverneur van Oost-Vlaanderen enerzijds en Justitie en Binnenlandse Zaken anderzijds. In die periode helpt de liberaal ook bij de uitbouw van het crisiscentrum van de regering. Zo leert hij Binnenlandse Zaken goed kennen en andersom. Vandaar wellicht dat Dassen na het aantreden van de regering-Verhofstadt wordt aangezocht om kabinetschef te worden van minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne.

De vacature voor administrateur-generaal voor de staatsveiligheid verscheen op 8 juni in het Belgisch Staatsblad. Kandidaten moesten hun sollicitatiebrief opsturen naar justitieminister Verwilghen. Die legde gisteren uit dat de staatsveiligheid niet onder de Copernicus-hervorming valt, reden waarom de selectieprocedure plaatsvond buiten het selectiebureau van de overheid (Selor) om.

Bron » De Morgen