‘Top staatsveiligheid: zes kandidaten’

Voor de functie van administrateur-generaal van de staatsveiligheid hebben zich zes gegadigden gemeld. Het kabinet van Justitie moet de kandidaturen nu onderzoeken. Grote vraag is of de beurtrol tussen Frans- en Nederlandstaligen gerespecteerd moet blijven, nu de ontslagnemende Godelieve Timmermans haar termijn niet heeft volgemaakt.

Geïnteresseerden voor de hoogste functie bij de staatsveiligheid hadden tot maandag middernacht de tijd om zich door middel van een aangetekende brief aan minister van Justitie Marc Verwilghen officieel kandidaat te stellen. Verwilghen wenst voorlopig niets te zeggen over de selectieprocedure. Diens woordvoerder Joannes Thuy wilde gisteren niet eens namen of aantallen noemen. De staatsveiligheid legt dezelfde discretie aan de dag.

Andere bronnen bevestigden ons echter dat er zes kandidaten zijn: vier Vlamingen en twee Franstaligen. De krant La Libre Belgique meent de namen te kennen van de gegadigden. Het zou aan Vlaamse kant gaan om Patrick Buyse (de huidige nummer twee van de staatsveiligheid), Koen Dassen (kabinetschef Binnenlandse Zaken), Luc De Smet (ex-commissaris-generaal Vluchtelingen) en ene Lippens (top federale politie). De kandidaten aan Waalse kant zouden zijn Jerôme Glorie (woordvoerder crisiscentrum Binnenlandse Zaken, ex-adjunct-kabinetschef Dehaene) en Jean-Claude Leys (advocaat-generaal bij het hof van beroep in Bergen, voorheen onderzoeksrechter in Brussel en bekend van het KB Lux-dossier).

Patrick Buyse, Luc De Smet en politiefunctionaris Lippens waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Hetzelfde gold voor advocaat-generaal Leys, die al een week ziek thuis zit, maar maandag weer aan de slag zou gaan. Bronnen bij het gerecht menen te weten dat Leys, in tegenstelling tot wat La Libre Belgique schrijft, helemaal niet heeft gesolliciteerd. Binnenlandse Zaken ontkende gisteren formeel de kandidatuur van kabinetschef Dassen. Jerome Glorie daarentegen gaf toe dat hij zich inderdaad kandidaat stelde voor de functie van administrateur-generaal van de staatsveiligheid.

In de schaduw van de selectieprocedure speelt nog het probleem van de beurtrol tussen Frans- en Nederlandstaligen aan de top van de staatsveiligheid. De vertrekkende Godelieve Timmermans, die ontslag nam omdat er een klimaat van wantrouwen bestond tussen haarzelf, haar adjunct Buyse en het personeel, en omdat er volgens haar te weinig middelen werden vrijgemaakt voor staatsveiligheid, was Franstalig.

Haar opvolger zou normaal gesproken een Nederlandstalige moeten zijn. Het probleem is nu dat Timmermans eerder vertrekt dan voorzien. De Franstalige beurtrol zit er met andere woorden nog niet op. Of dat argument voldoende zwaar weegt om opnieuw een Waal te benoemen, moeten minister Verwilghen en de regering beslissen.

Hierbij moet nog worden opgemerkt dat de directeur operaties van de staatsveiligheid momenteel een Nederlandstalige is. Volgens sommigen is dat, met het oog op het taalevenwicht binnen de top, een extra argument voor het benoemen van een Franstalige administrateur-generaal. Maar volgens onze bronnen zou die overweging geen rol mogen spelen. Ze bestempelen de benoeming van de directeur operaties als ’toeval’ en louter het gevolg van anciënniteit.

Bron » De Morgen