Meerderheidspartijen akkoord over oprichting nieuwe Bendecommissie

Er komt een nieuwe parlementaire onderzoekscommissie over de Bende van Nijvel. De meerderheidspartijen hebben daar gisteren een akkoord over bereikt in de Kamercommissie voor Justitie. Tegelijkertijd heeft de commissie ook het wetsontwerp ter aanpassing van de wet op het parlementair onderzoek goedgekeurd. De onduidelijkheden in deze wet waren in het verleden herhaaldelijk aanleiding tot wrijving tussen parlementaire onderzoekscommissies en het gerecht.

Het initiatief om een tweede parlementaire onderzoekscommissie over de Bende van Nijvel op te richten was het gevolg van de ‘boycot’ door bepaalde magistraten van het onderzoek dat de professoren Fijnaut en Verstraeten in opdracht van minister van Justitie De Clerck zouden voeren naar de fouten in het gerechtelijk onderzoek over de Bende. Aanvankelijk leken alle meerderheidspartijen het snel eens dat een nieuwe parlementaire onderzoekscommissie dan maar het ‘onderzoek naar het onderzoek’ moest voeren.

Maar vorige week ging de PS tijdens de besprekingen in de Kamercommissie voor Justitie plotseling op de rem staan. De Franstalige socialisten wilden garanties dat de onderzoekscommissie geen ‘lege doos’ zou zijn die enkel een wettelijk kader zou geven aan een onderzoek dat vooralsnog door de twee (Nederlandstalige) professoren zou worden uitgevoerd. Bovendien diende de PS ook amendementen in op het wetsvoorstel ter aanpassing van de wet van 1880 over het parlementair onderzoek, dat op vraag van de CVP tegelijkertijd wordt behandeld.

Dit voorstel bakent onder meer de bevoegdheden van een parlementaire onderzoekscommissie ten aanzien van het gerecht nauwkeuriger af. De PS maakte vooral problemen over de regeling die in het ontwerp is bepaald wanneer een magistraat inzage weigert in gerechtelijke documenten – precies wat de professoren Fijnaut en Verstraeten in het Bendedossier meemaakten.

Gisteren werden in de Kamercommissie voor Justitie echter alle plooien glad gestreken. De PS-fractie trok de amendementen op het wetsvoorstel over het parlementair onderzoek in, zodat hierover kon worden gestemd. Tenslotte was het voorstel eerder al goedgekeurd in de Senaat, ook door de PS-senatoren.

PS-amendementen

In het ontwerp over de oprichting van een Bendecommissie-bis werden twee PS-amendementen opgenomen die de commissie verbieden haar bevoegdheden aan experten te delegeren; alleen specifieke opdrachten kunnen aan experten worden toevertrouwd.

Voorts is het zo goed als zeker dat een derde Franstalige professor aan het team van experten zal worden toegevoegd. De kamercommissie kon gisteren nog geen eindstemming houden omdat de PRL een tweede lezing inriep. Verwacht wordt dat het ontwerp vandaag zonder problemen wordt goedgekeurd, waarna het naar de plenaire vergadering gaat.

Bron » De Tijd