Ereconsul Monin bevestigt rol Eyskens in affaire-Modulmed

Een opvallende passage uit het eindverslag van de ABOS-commissie gaat over de rol van Mark Eyskens in de affaire-Modulmed. Op basis van de verklaring van de inmiddels overleden Belgische ereconsul in Benin, Francis Monin, stelt de commissie vast dat Eyskens als minister van Economische Zaken destijds op zijn kabinet wel degelijk heeft onderhandeld over de levering van mobiele klinieken van Modulmed aan Benin.

Naast Eyskens waren op de vergadering aanwezig: voorzitter Stas de Richelle van Modulmed, tevens schoonbroer van Eyskens, en een vertegenwoordiger van Benin. Eyskens ontkende eerder een rol te hebben gespeeld in de affaire-Modulmed.Ondanks een rist negatieve adviezen over het project van Modulmed om mobiele klinieken aan Benin te verkopen, keurde de regering het dossier toch goed. Er kwam een lening van staat tot staat van 100 miljoen frank, gevolgd door 44 miljoen frank van het ABOS en een tweede lening van staat tot staat. Volgens het Hoog Comité van Toezicht heeft Modulmed druk uitgeoefend, zowel op het politieke milieu in België als op de intussen overleden Belgische ambassadeur in Lagos.

De gewezen ereconsul in Benin, Francis Monin, bevestigde een en ander. Monin getuigde voor de ABOS-commissie dat het dossier van Modulmed maar is ontgrendeld, nadat er begin 1983 een vergadering had plaatsgevonden op het kabinet van de toenmalige minister van Economische Zaken, Mark Eyskens, in aanwezigheid van Stas de Richelle, schoonbroer van Eyskens en voorzitter van Modulmed, en een vertegenwoordiger van Benin. Monin wees er ook op dat ‘Modulmed op veel sympathie kon rekenen bij de toenmalige minister van Buitenlandse Betrekkingen Leo Tindemans’.

Ondanks de ontkenning van Eyskens, vond de ABOS-commissie de getuigenis van Monin voldoende relevant om ze in haar eindverslag op te nemen. Dit gebeurde trouwens met instemming van de CVP-leden van de commissie, die er in een voetnoot weliswaar lieten aan toevoegen dat de verklaringen van de gewezen ereconsul moeten worden gerelativeerd. Hij was jarenlang pleitbezorger van een ander Belgisch bedrijf ter plaatse (Acec, nvdr.), dat een concurrent was van Modulmed voor leningen van staat tot staat.

Dat de commissie geloof hecht aan de verklaringen van Monin, komt mee omdat de gewezen ereconsul niet de enige was die op de lobby-kracht van Modulmed wees. Ex-staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking en huidig burgemeester van Brussel De Donnéa bevestigde voor de commissie dat Modulmed een ‘goed geoliede lobbymachine’ was. Een gewezen diplomaat die verbonden was aan de ambassade in Lagos, verklaarde dat Modulmed ‘wel zeer goed geïntroduceerd moest zijn in de Brusselse politieke milieus’.

Bovendien achterhaalde het Hoog Comité van Toezicht dat de Belgische ambassadeur in Lagos een lening van een miljoen frank van Modulmed heeft gekregen, een lening die nooit is terugbetaald. Deze ambassadeur ondernam een demarche bij de president van Benin, toen die alle contracten met Modulmed wilde annuleren. Na deze demarche waren alle problemen van de baan.

Bron » De Tijd