Nationaal magistraat Vandoren voorgedragen om Comité P te leiden

Als de Kamer akkoord gaat, wordt nationaal magistraat André Vandoren de nieuwe voorzitter van het Comité P. Het toezichtsorgaan op de politiediensten zal behalve magistraten ook vertegenwoordigers tellen van gerechtelijke politie en rijkswacht.

De voordracht van Vandoren, waarover donderdagnamiddag al een akkoord werd bereikt en die gisteren werd bevestigd op zijn secretariaat, maakt een einde aan de stoelendans rond het Comité P. Dat kan al maanden niet naar behoren functioneren. Vandaar dat kamervoorzitter Herman De Croo vaart zet achter de benoeming van nieuwe leden.

Dat zijn er buiten de voorzitter vier: twee Vlamingen en twee Franstaligen. Op het lijstje van De Croo staan de volgende namen: Gilles Bourdou (rijkswachtkolonel van PS-strekking), en Rik Vande Putte (advocaat-generaal, thans inspectie van de GP, SP-strekking) alsook Daniëlle Caillou (Comité I, VLD). Als laatste lid en tegelijk ondervoorzitter wordt huidig substituut Cumps (PRL) voorgedragen.

Bij de selectie stuitte De Croo naar eigen zeggen op een aantal knelpunten. Het voornaamste was van taalkundige aard. Omdat de griffiers van het Comité P vastbenoemd en Franstalig zijn, leek het De Croo het beste om een Vlaamse voorzitter aan te duiden.

Voorts waren er onder de vijfentwintig kandidaten personen die enkel postuleerden voor het voorzitterschap, anderen uitsluitend voor het gewone lidmaatschap of een mandaat van plaatsvervangend lid. Dan was er natuurlijk de politieke kleur, voor zover magistraten die hebben.

Dat Vandoren als vermeende CVP’er toch bovenaan de lijst kwam te staan, had te maken met zijn achtergrond. Als nationaal magistraat hield hij zich bezig met de strijd tegen onder meer de georganiseerde misdaad en het terrorisme. Ook werkte hij samen met de politiediensten. Dat laatste is van belang met het oog op de politiehervorming, door De Croo ‘het Octopusgebeuren’ genoemd. Met het oog op die reorganisatie van de politiediensten wil hij naar eigen zeggen ‘een voorzitter met een ruime ervaring en met kennis van bepaalde aangelegenheden’.

De Croo draagt de kandidaten woensdag voor in de conferentie van voorzitters. Daarna moet over hen worden gestemd in de plenaire zitting van de Kamer.

Bron » De Morgen