Topman terreurbestrijding stapt op na kritiek

André Vandoren (65), de topman van het anti-terreurorgaan Ocad, legt zijn mandaat neer. Hij lag onder vuur sinds in juli een kritisch rapport over zijn dienst in het parlement werd besproken.

André Vandoren staat sinds 2008 aan het hoofd van het Ocad, voluit het ‘coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse’. Zijn mandaat bij het Ocad liep normaal tot eind 2016, maar hij liet vorige week in een brief aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken weten dat hij eind dit jaar al weg gaat. Vandoren schrijft dat hij weggaat om ‘persoonlijke redenen’.

De anti-terreurorganisatie Ocad – een dienst die uniek is in Europa – heeft als taak om op basis van inlichtingen die het krijgt van diensten zoals politie, inlichtingendiensten en douane, te analyseren hoe ernstig de terroristische en extremistische dreiging in ons land is. De dienst bestaat sinds 2006 en werd de jongste jaren door verschillende politici vermeld als één van de belangrijkste verwezenlijkingen in ons land op het vlak van de bestrijding van terreur.

Het Comité P en het Comité I – de diensten die de politie- en inlichtingendiensten controleren – stelden in juli aan het parlement echter een kritisch rapport over de werking van het Ocad voor. De dienst zou te veel in het vaarwater van de Staatsveiligheid en de Militaire Veiligheidsdienst (ADIV) komen en Vandoren werd een eigengereide houding verweten. Zo werden er vragen gesteld bij zijn nauwe contacten met verschillende buitenlandse veiligheidsdiensten.

De ministers van Justitie Koen Geens (CD&V) en van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bevestigen het ontslag van Vandoren. Ze wilden niet zeggen of het kritische rapport daar voor iets tussen zit. Vandoren zelf ontkende gisteren tegenover De Standaard dat zijn plotse ontslag iets te maken heeft met het rapport.

Bron » Het Nieuwsblad

Ocad-topman André Vandoren stapt op

André Vandoren (65) stopt voortijdig als topman bij het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Ocad). Dat heeft hij laten weten in een brief aan zijn voogdijministers Koen Geens van Justitie (CD&V) en Jan Jambon van Binnenlandse Zaken (N-VA), zo melden De Standaard en Het Nieuwsblad.

André Vandoren staat sinds 2008 aan het hoofd van het Ocad. Zijn mandaat liep normaal tot eind 2016, maar in een brief aan de bevoegde ministers laat hij weten dat hij eind dit jaar al weggaat “om persoonlijke redenen”. “Het werk bij Ocad is de laatste jaren alleen maar zwaarder geworden. Het was tijd om weg te gaan”, zo zegt hij.

De kranten benadrukken dat het parlement in juli nog een kritische audit besprak, waarin Vandoren onder meer het verwijt kreeg dat hij en zijn dienst te vaak op het terrein van politie en inlichtingendiensten kwamen.

Maar Vandoren ontkent dat zijn ontslag daar iets mee te maken heeft. Vandoren keert nu terug naar het parket-generaal van Brussel, waar hij nog één jaar zal werken alvorens met pensioen te gaan.

Bron » Het Laatste Nieuws

Vandoren wordt nieuwe topman in strijd tegen terreur

België krijgt na negen maanden eindelijk een nieuwe topman voor de bestrijding van het terrorisme in ons land. De federale regering gaat topmagistraat André Vandoren benoemen als directeur van de centrale antiterreurdienst OCAD. Dat bevestigen welingelichte bronnen, schrijft De Tijd.

Al in september vorig jaar stapte de directeur van het Coördinatieorgaan voor de Analyse van de Dreiging (OCAD) op. Door de aanslepende regeringsvorming was het wachten op een opvolger. Toen het OCAD rond de jaarwisseling het hoogste terreuralarm afkondigde, moest de dienst het stellen met een ontslagnemende directeur.

Pas vorige maand plaatsten de ministers van Justitie, Jo Vandeurzen (CD&V), en van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (Open VLD), een oproep tot kandidaten in het Staatsblad. De Vlaamse magistraat André Vandoren en zijn Franstalige collega Jean-Louis Prignon zijn kandidaat. In regeringskringen is het echter al langer een uitgemaakte zaak dat Vandoren de functie krijgt.

Bron » De Morgen

Nationaal magistraat Vandoren voorzitter vernieuwd Comité P

Na maanden slabakken heeft de Kamer gisteren een nieuw toezichtscomité op de politiediensten, of Comité P, geïnstalleerd. Voorzitter wordt nationaal magistraat André Vandoren. Na Bart Van Lijsebeth, procureur in Antwerpen, is Vandoren de tweede CVP-gezinde magistraat die de paars-groene coalitie in een topfunctie hijst.

Volgens de meerderheidspartijen is Vandoren de meest bekwame om het Comité P te leiden. Het Comité ziet er namens het parlement op toe dat de politiediensten niet buiten hun boekje gaan. Het beschikt over een “onderzoeksarm”, de dienst enquêtes, die onder meer klachten van burgers naar aanleiding van politieoptreden afhandelt.

Tijdens de vorige regeerperiode was het Comité op een pijnlijke manier intern verdeeld geraakt, onder meer door partijpolitieke tegenstellingen. Uiteindelijk belandde het Comité begin dit jaar in een patstelling, maar door de nakende verkiezingen stelde de Kamer de vernieuwing uit.

In het Octopus-akkoord is bovendien overeengekomen dat het Comité een gewijzigde opdracht krijgt. De dienst enquêtes zal autonomer werken, en het parlement krijgt meer zeggenschap over de werking van het Comité, om een nieuwe patstelling te voorkomen.

Naast nationaal magistraat André Vandoren maken eerste substituut Guy Cumps (ondervoorzitter), inspecteur-generaal Rik Vandeputte van de gerechtelijke politie, rijkswachtkolonel Gilles Bourdoux en Daniëlle Caillou, voormalig lid van het Comité I, deel uit van het Comité P.

Naast het Comité P, bestaat ook een Comité I (vast comité van toezicht op de inlichtingendiensten), dat de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendiensten aan controle onderwerpt.

Bron » De Standaard

Nationaal magistraat Vandoren voorgedragen om Comité P te leiden

Als de Kamer akkoord gaat, wordt nationaal magistraat André Vandoren de nieuwe voorzitter van het Comité P. Het toezichtsorgaan op de politiediensten zal behalve magistraten ook vertegenwoordigers tellen van gerechtelijke politie en rijkswacht.

De voordracht van Vandoren, waarover donderdagnamiddag al een akkoord werd bereikt en die gisteren werd bevestigd op zijn secretariaat, maakt een einde aan de stoelendans rond het Comité P. Dat kan al maanden niet naar behoren functioneren. Vandaar dat kamervoorzitter Herman De Croo vaart zet achter de benoeming van nieuwe leden.

Dat zijn er buiten de voorzitter vier: twee Vlamingen en twee Franstaligen. Op het lijstje van De Croo staan de volgende namen: Gilles Bourdou (rijkswachtkolonel van PS-strekking), en Rik Vande Putte (advocaat-generaal, thans inspectie van de GP, SP-strekking) alsook Daniëlle Caillou (Comité I, VLD). Als laatste lid en tegelijk ondervoorzitter wordt huidig substituut Cumps (PRL) voorgedragen.

Bij de selectie stuitte De Croo naar eigen zeggen op een aantal knelpunten. Het voornaamste was van taalkundige aard. Omdat de griffiers van het Comité P vastbenoemd en Franstalig zijn, leek het De Croo het beste om een Vlaamse voorzitter aan te duiden.

Voorts waren er onder de vijfentwintig kandidaten personen die enkel postuleerden voor het voorzitterschap, anderen uitsluitend voor het gewone lidmaatschap of een mandaat van plaatsvervangend lid. Dan was er natuurlijk de politieke kleur, voor zover magistraten die hebben.

Dat Vandoren als vermeende CVP’er toch bovenaan de lijst kwam te staan, had te maken met zijn achtergrond. Als nationaal magistraat hield hij zich bezig met de strijd tegen onder meer de georganiseerde misdaad en het terrorisme. Ook werkte hij samen met de politiediensten. Dat laatste is van belang met het oog op de politiehervorming, door De Croo ‘het Octopusgebeuren’ genoemd. Met het oog op die reorganisatie van de politiediensten wil hij naar eigen zeggen ‘een voorzitter met een ruime ervaring en met kennis van bepaalde aangelegenheden’.

De Croo draagt de kandidaten woensdag voor in de conferentie van voorzitters. Daarna moet over hen worden gestemd in de plenaire zitting van de Kamer.

Bron » De Morgen