Lobbyman licht baron de Bonvoisin op

Lobbyman Eric Van de Weghe, gewezen undercoverman en superinformant van Belgische en Amerikaanse politie- en inlichtingendiensten, is erin geslaagd om baron Benoît de Bonvoisin circa tien miljoen frank lichter te maken. Van de Weghe bracht de baron het hoofd op hol door hem voor te spiegelen dat hij consul van de Verenigde Staten kon worden in Parijs. Ondertussen verkocht de informant voor grof geld valse documenten over Belgen die zogenaamd in contact stonden met de KGB.

In een uitzending van het RTBF-programma Au nom de la loi werd Van de Weghe woensdag zwaar op de korrel genomen. Op basis van een aantal getuigenissen, voornamelijk van figuren die nauw aanleunen bij de Russische maffia, werd Van de Weghe afgeschilderd als een meester-oplichter. Ook baron de Bonvoisin, de vroegere schatbewaarder van de rechtervleugel van de PSC en een beschermeling van wijlen Paul Vanden Boeynants, werd in de uitzending opgevoerd als getuige ten laste. De Bonvoisin had het over documenten die hij naar eigen zeggen van de lobbyman ontving en waaruit moest blijken dat er banden bestaan tussen de Belgische en de Sovjet-Russische geheime diensten.

Die documenten meende de Bonvoisin te kunnen aanwenden in zijn homerische gevecht tegen het gerecht en de Staatsveiligheid. Volgens de Bonvoisin betaalde hij in totaal ongeveer tien miljoen frank voor de documenten aan de omstreden lobbyman. Tegelijkertijd maakte Van de Weghe de baron wijs dat hij ervoor kon zorgen dat de Bonvoisin zou worden benoemd als honorair consul van de VS in Parijs, een functie die hem een residentie, een dienstwagen en een diplomatieke status zou opleveren.

Om zijn geloofwaardigheid te bewijzen, aarzelde Van de Weghe niet om met een helikopter, zogenaamd van het Amerikaanse leger, en enkele handlangers die poseerden als Amerikaanse functionarissen, te arriveren op het buitenverblijf van de Bonvoisin in het Waalse Andenne.

De vervalste documenten moesten onder meer aantonen dat Albert Raes, de vroegere topman van de Staatsveiligheid, in het geheim naar Moskou was gereisd en in contact stond met de KGB, een stelling die eind jaren tachtig door extreem-rechtse kringen werd verspreid. Andere documenten leverden dan weer het ‘bewijs’ dat bepaalde Belgische onderzoeksjournalisten op de betaallijst van de KGB stonden.

Een vervalste brief van de Britse inlichtingendienst MI5 moest aantonen dat twee Brusselse topmagistraten waren omgekocht door de KGB. Ook kwam de Bonvoisin in het bezit van de transcriptie van een gefingeerd gesprek tussen gewezen BOB’er Christian Amory en Albert Raes, waarin het plan werd besproken om de Bonvoisin te vermoorden.

Later bekende Amory dat hij het gesprek had verzonnen in de hoop dat de baron hem een job zou bezorgen als chauffeur in de entourage van de toenmalige Zaïrese president Mobutu. Amory is nu chauffeur van Van de Weghe. Tijdens een huiszoeking in 1995 in de woning van de Bonvoisin, werden driehonderd tot vierhonderd vervalste documenten in beslag genomen door het gerecht.

De Brusselse onderzoeksrechter Goblet opende een strafonderzoek naar valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, gericht tegen Amory, de Bonvoisin en anderen. Donderdag werd de zaak behandeld door de Brusselse raadkamer. Die moet beslissen of de beschuldigden naar de correctionele rechtbank worden verwezen. Omdat er volgens de verdediging van de baron nieuwe elementen aan het licht zijn gekomen, met name de aantijgingen tegen Van de Weghe in de RTBF-reportage, werd de zaak uitgesteld tot 15 november.

Bron » De Morgen