Freddy Troch stapt op als rechter

Rechter Freddy Troch is niet langer het gezicht van de rechtbank van Dendermonde. De modernisering van het gerechtelijke apparaat is zijn nieuwe taak. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het is nu ook officieel. Uit onvrede met een aantal wijzigingen die de nieuwe Dendermondse rechtbankvoorzitter Van Der Kelen doorvoerde, is rechter Freddy Troch opgestapt.

De wijzigingen zouden volgens Troch nefaste gevolgen hebben voor de goede rechtsgang. Maandag gaat hij voltijds aan de slag in Brussel, als lid en magistraat van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde. Zijn officiële benoeming verscheen donderdag in het Staatsblad.

Die commissie heeft als opdracht de modernisering van zowel de parketten als parketten-generaal, de rechtbanken en hoven van ons land te stimuleren. In deze commissie zetelen vier Nederlandstalige en vier Franstalige leden.

Ze moeten methodes ontwikkelen om het hele gerechtelijke apparaat in ons land efficiënter te maken en experimentele projecten uitdenken om dat zowel op federaal als lokaal niveau in de praktijk te brengen. De commissie moet voorts een netwerk oprichten voor een betere uitwisseling van informatie tussen justitie en de korpschefs op alle niveaus.

Freddy Troch begon in 1977 zijn carrière als substituut-procureur in Dendermonde. Hij werd er in 1982 rechter en in 1983 onderzoeksrechter. In 1993 verliet hij Dendermonde en werd voorzitter van het ComitéP. In 1999 werd hij opnieuw rechter in Dendermonde, als voorzitter van de 19de kamer met drie rechters.

Bron » De Standaard