Groen wil bevoegdheden Comité I uitbreiden

Het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, moet automatisch inzage krijgen in alle rapporten van de staatsveiligheid en onverwachte plaatsbezoeken kunnen verrichten. Dat stelt Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen), die zich aansluit bij de vraag van N-VA om een openbare hoorzitting te organiseren. “Een grondig debat over de wijze waarop de controle op de inlichtingendiensten strikter kan worden georganiseerd, is noodzakelijk”, vindt Van Hecke.

“Het parlement moet de Staatsveiligheid controleren en niet andersom. De bevoegdheden van het Comité I moeten daarom worden uitgebreid. De waakhond moet scherpere tanden krijgen”, stelt het groene Kamerlid. “Alleen een slagkrachtig Comité I kan garanties leveren dat de staatsveiligheid binnen haar wettelijke opdracht blijft”.

Van Hecke wil ook dat er meer parlementsleden zetelen in de parlementaire begeleidingscommissie. Momenteel zijn enkel de grootste partijen vertegenwoordigd. “Slechts vijf senatoren van de vier grootste partijen kunnen controle uitoefenen op de inlichtingendiensten. Dat is onvoldoende om van een grondige democratische controle te kunnen spreken”, luidt het.

Bron » De Morgen