Daar is het spook van de rijkswacht opnieuw

De grote hervorming van de politie is nog niet voor meteen. Ze zal allicht ook niet zo drastisch zijn als commissaris-generaal Catherine De Bolle graag had gewild.

Commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle tijdens de generale repetitie voor het defilé. Haar hervormingsplan voor de federale politie – en ook het compromisvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) – zal pas na de nationale feestdag worden besproken in het kernkabinet.

Commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle tijdens de generale repetitie voor het defilé. Haar hervormingsplan voor de federale politie – en ook het compromisvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) – zal pas na de nationale feestdag worden besproken in het kernkabinet. Bert Van den Broucke/photo news

Premier Elio Di Rupo (PS) en zijn topministers zouden normaal vrijdag in het kernkabinet de knoop doorhakken over het plan dat minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) op tafel had gelegd over de hervorming van de federale politie. Maar het kernkabinet hakte de knoop niet door. Op het kabinet-Milquet klonk het vrijdag dat er over bepaalde aspecten van het plan nog verder moest worden gediscuteerd door de ministers.

Directeursfuncties

Vooral het voorstel van de commissaris-generaal van de federale politie, Catherine De Bolle, om per gerechtelijk arrondissement één politiedirecteur aan te duiden stuit op weerstand. Vandaag zijn er twee directeursfuncties per arrondissement: één gerechtelijke en een bestuurlijke directeur.

Maar om die discussie te voeren, was vrijdag geen tijd meer. En dus komt het hervormingsplan volgende week terug op tafel.

Catherine De Bolle legde in januari al haar oorspronkelijk 73 pagina’s dikke plan ‘Optimalisatie federale politie’ aan de minister voor. De Bolle, die op 1 maart 2012 Fernand Koekelberg opvolgde aan het hoofd van de federale politie, koos niet voor de weg van de minste weerstand.

Integendeel, ze schrapte in haar plan met één pennentrek 55 van de meer dan 80 directeursfuncties bij de federale politie die haar voorganger Koekelberg mee had uitgetekend. Bij de vorige grote politiehervorming, die in 1998 werd doorgevoerd na de zaak-Dutroux, werd met hoge posten en directiefuncties gestrooid. Dat was toen de manier om het personeel de samensmelting tussen de voormalige rijkswacht en de gerechtelijke politie (GPP) te doen slikken.

Catherine De Bolle ging voor haar optimalisatieplan te rade bij een hele plejade van specialisten. Onder anderen professor en veiligheidsexpert Brice De Ruyver, ex-rijkswachtofficieren zoals Willy Bruggeman – ook professor in de politiewetenschappen – en Jean-Marie Brabant. Maar ook de federaal procureur Johan Delmulle en Christian De Valkeneer, de procureur-generaal van Luik, kregen hun zeg.

Rijkswacht

Maar bij het kabinet van Joëlle Milquet was er veel weerstand tegen het originele plan-De Bolle. Onder anderen de voornaamste adviseur van Milquet in politiezaken, de oud-fraudebestrijder bij de GPP en ex-directeur van de federale politie in Charleroi Jean-Pierre Doraene, vond het plan te veel een terugkeer naar de structuur van de oude rijkswacht van voor 1998.

Een zeer verticaal, dirigistisch systeem met één kolonel die per district alles te zeggen had. En bij het Octopus-akkoord in 1998 was net gekozen om af te stappen van dat model en te gaan voor een systeem van een gerechtelijke én een bestuurlijke directeur in plaats van die ene kolonel die alles te zeggen had – zo vonden Milquet en Doraene.

Centrale diensten

Daar kwam ook nog eens bij dat in het plan-De Bolle succesvolle centrale diensten als de fraudebestrijders van CDGEFID (Centrale Dienst voor de bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie), het FAST (de dienst die de voortvluchtige criminelen opspoort) en de Federal Computer Crime Unit (FCCU) zou decentraliseren en verspreiden over de verschillende arrondissementen.

Milquet en haar kabinet vreesden dat die diensten in de nieuwe structuur hun werk niet meer naar behoren zouden kunnen doen. In het compromis dat Milquet volgend week aan het kernkabinet voorstelt, blijven die diensten gewoon waar ze zijn. Maar Milquet laat haar collega’s wel nog ruimte voor debat om te kiezen tussen het systeem-De Bolle – met één directeur per arrondissement – of het systeem-Milquet met twee directeurs.

Bron » De Standaard