Comité I drijft Winants in het nauw

De naam van topman Alain Winants is geen enkele keer afgedrukt in het verslag van het Comité I over de Staatsveiligheid. Toch komt de kritiek ook bijzonder ongelegen voor de man persoonlijk. Winants wacht en hoopt namelijk op een herbenoeming.

In tegenstelling tot het onderzoek van de Staatsveiligheid naar Scientology noemt het Comité I in zijn verslag van 21 bladzijden niemand bij naam. Dus ook niet topman Alain Winants. Het Comité I heeft het hoogstens over ‘de hiërarchie van de Staatsveiligheid’ die geen duidelijke en geen eenduidige regels uitvaardigde voor de opstellers van het uitgelekte en intussen fel bekritiseerde onderzoek.

Winants zelf was gisteren karig met commentaar bij confrontatie van de kritieken van het Comité I. “Ik ben met vakantie en kan van hieruit niet reageren. Ik wil dat verslag zelf eerst grondig lezen voor ik me uitspreek.” Of de kritiek zijn herbenoeming niet in het gedrang brengt? “Geen commentaar”, zegt hij na, lang aarzelen. Want eigenlijk is de officiële titel van Alain Winants vandaag de dag ‘maar’ administrateur-generaal ad interim.

De topman wacht namelijk al twee jaar op zijn herbenoeming. Winants vijfjarige mandaat liep in 2011 af. De magistraat uit Tongeren, die een Open Vld-MR-etiket heeft, werd eind 2006 door de paarse regering-Verhofstadt II tot topman gebombardeerd. Alain Winants zelf wil niet liever dan dat hij wordt herbenoemd. Hij gaf dat ook al publiekelijk toe. Onlangs alludeerde hij er nog op in een interview over de al dan niet samenwerking tussen de Staatsveiligheid en de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA.

Dat Winants bezig is met ‘zijn postje’ bewijst ook hetvolgende: op zaterdag 2 februari publiceert De Morgen het uitgelekte Staatsveiligheidrapport ‘Fenomeenanalyse met contacten tussen politici en Scientology en Sahaja Yoga’. Onder meer CD&V’ers Tony Van Parys en Rik Torfs en N-VA’er Kris Van Dijck figureren op de lijst van politici die volgens de Staatsveiligheid contact hadden met wat de inlichtingendienst ‘schadelijke sektarische groeperingen’ noemt.

Opmerkelijk: Diezelfde dag nog geeft Winants een persconferentie. Om te zeggen dat de Staatsveiligheid geen politici bespioneert. De genoemde politici moesten eerder gezien worden als slachtoffer, zegt Winants. Nog opmerkelijker: Winants noemt het uitlekken van het rapport een afrekening. Hij vindt het vreemd dat het rapport al vier maanden bestond toen het uitlekte. “Ik heb aanleiding om mij ietwat geviseerd te voelen. Ik onthul geen geheim als ik zeg dat ik kandidaat ben om mezelf op te volgen. Ik weet niet of ik stoor, wie ik stoor en waarom ik stoor”, zegt hij op zijn persconferentie.

Steun verloren

Sabine De Bethune, voorzitter in de Senaat van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Comité I, wilde gisteren niet reageren op de inhoud van het verslag van het Comité I. “We hebben met de begeleidingscommissie gezegd dat we in drie stappen willen werken bij de doorlichting van de Staatsveiligheid. Ik heb het verslag nog niet ontvangen. Na de vakantie zullen we met de begeleidingscommissie ons daarover buigen. We zullen zien of er aanbevelingen volgen, maar dat beslissen we pas nadat we alle drie luiken bezitten. Ik wil daar niet op vooruitlopen”, zei de senator (CD&V).

In de wandelgangen klinkt het intussen dat Alain Winants hoe langer hoe meer de steun van de meerderheidspartijen verloren heeft. Het gros van de meerderheidspartijen zou intussen aansturen op het openstellen van de vacature aan de Staatsveiligheid in plaats van het herbenoemen van Winants.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wilde gisteren niet in haar kaarten laten kijken. Haar woordvoerster Margaux Donckier beklemtoont dat de minister zelf aanstuurde op het onderzoek en noemt het vanzelfsprekend dat er groot belang zal worden gehecht aan de resulaten.

“De bevindingen van het Comité I zullen na het reces eerst besproken worden binnen de begeleidingscommissie van het parlement en daarna door de regering. Maar het is sowieso duidelijk dat aanbevelingen rigoureus zullen worden uitgevoerd. Het gaat tenslotte om de werking van een belangrijke dienst als de Staatsveiligheid”, aldus Donckier. Wat dat betekent voor het lot van Winants? “Dat wordt daarin meegenomen.”

Bron » De Morgen